Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Industry and Trade
Skupina oborů: Wood Processing and Production of Musical Instruments
Povolání: Basket-maker and weaver
Platnost standardu: From 19/6/2020
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Preparation and processing of the craft project, study of documents, processing of the wickerwork product design

3

Choice of material as well as the technological and working procedures for the handicraft making of wickerwork products

3

Preparation and modification of materials for the handicraft making of wickerwork product

3

Creation of the handicraft wickerwork products

3

Repairs and renovations of wickerwork products

3

Final surface treatment of wickerwork products

3

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for handicrafts (artisanal). It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Mendelova univerzita v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ / soudní znalec

Balajka Adam, OSVČ / řezbář, restaurátor, umělecký truhlář

Vít Vavřiník, OSVČ / restaurátor