Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Agriculture
Group of fields: Agriculture and Forestry
Occupation: Trout Breeder
Validity of standard: From 21/10/2022
Qualification level: 3

Qualification Standard

Vocational competence Level

Keeping records of fish reproduction at farms and in special facilities

3

Feeding fish

3

Taking veterinary measures of fish breeding

3

Ensuring reproduction of bred fish

3

Rearing early stages, fry, stock to market fish

3

Catching fish from special facilities and their shipment

3

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for agriculture. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita Č. Budějovice, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany

Ing. Richard Vachta - OSVČ, poradenská činnost v oblasti rybářství

Rybářsví Nové Hrady, s. r. o.