Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Agriculture
Group of fields: Agriculture and Forestry
Occupation: Aquatic Fowl Farmer
Validity of standard: From 21/10/2022
Qualification level: 3

Qualification Standard

Vocational competence Level

Assessing and marking aquatic fowl

3

Keeping records on aquatic fowl farming

3

Maintaining and disinfecting the premises used for aquatic fowl farming

3

Collection, selection and treatment of stock eggs

3

Preparation and measuring fodder for aquatic fowl

3

Aquatic fowl watering, feeding, classifying and dispatching

3

Aquatic fowl healthcare

3

Aquatic fowl farming

3

Aquatic fowl hatching

3

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for agriculture. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita Č. Budějovice, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany

Ing. Richard Vachta - OSVČ, poradenská činnost v oblasti rybářství

Rybářsví Nové Hrady, s. r. o.