Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Culture
Skupina oborů: Art and Applied Art
Povolání: Restorer of gilding artisan woodworks with the exception of cultural artefacts and works stored in collections of museums and galleries
Platnost standardu: From 1/12/2015
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identification and dating of restored non-figurative artisan woodworks

5

Restoration research of non-figurative artisan woodworks intended for restoration

5

Conservation of non-figurative artisan woodworks

5

Restoring non-figurative artisan woodworks

5

Making replicas of non-figurative artisan woodworks

5

Making pictorial and written documentation of restored non-figurative artisan woodworks

5

Surface finishing of restored non-figurative artisan woodworks

5

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for Culture. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

 

Following entities represented in the work group have contributed:

Rudolfinea, o. s., sdružení pro umělecká řemesla, člen HK

Mendelova univerzita v Brně

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ/ soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence MK

Bc. Janda Petr, OSVČ/ restaurátor s povolením MK ČR - restaurování uměleckořemeslných prací ze dřeva a přírodních materiálů, s platností od 26. 3. 1999