Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Nastavování a spouštění vrtacích a lisovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu vrtacího a lisovacího stroje, ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních, ochranných a upínacích prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vrtáky podle zadání výroby a osadit je do vrtacích vřeten stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést nastavení vrtacího a lisovacího stroje, zejména polohu dorazů pro hloubku vrtání a pro pozici otvorů na vrtaném dílci, polohu upínacích prvků v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
d Spustit vrtací a lisovací stroj Praktické předvedení a ústní ověření
e Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování a spouštění vícevřetenových vrtaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu vícevřetenové vrtačky, ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních, ochranných a upínacích prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vrtáky podle zadání výroby a osadit je do vrtacích vřeten stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést nastavení vícevřetenové vrtačky, zejména polohu dorazů pro hloubku vrtání a pro pozici otvorů na vrtaném dílci, polohu upínacích prvků v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
d Spustit vícevřetenovou vrtačku Praktické předvedení a ústní ověření
e Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní nastavování a spouštění CNC vrtacích a kolíkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu CNC vrtacího a kolíkovacího stroje, ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních, ochranných a upínacích prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vrtáky podle zadání výroby a osadit je do vrtacích vřeten stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní nastavení CNC vrtacího a kolíkovacího stroje mimo nastavení softwarové, zejména polohu dorazů, polohu upínacích prvků a tloušťku materiálu v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat stav lepidla a podle potřeby ho doplnit v zásobníku Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat stav spojovacích kolíků a případně doplnit spojovací kolíky v zásobníku spojovacích kolíků Praktické předvedení a ústní ověření
f Spustit CNC vrtací a kolíkovací stroj Praktické předvedení a ústní ověření
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v ovládacím softwaru operačního systému CNC vrtacích a kolíkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru základní funkce CNC vrtacího a kolíkovacího stroje a požadované parametry podle charakteru výroby a zpracovávaných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit dostupnost nainstalovaných programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky CNC vrtacího a kolíkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vrtání na vrtacích a lisovacích strojích v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu vrtacího stroje a správně ho upnout s ohledem na jeho velikost a způsob opracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opracování dílce Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vrtání na vícevřetenových vrtačkách v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu vícevřetenové vrtačky a správně ho upnout s ohledem na jeho velikost a způsob opracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opracování dílce Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vrtání na CNC vrtacích a kolíkovacích strojích v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru vrtacího a kolíkovacího stroje program na opracování příslušného nábytkového dílce odpovídající dodané výrobní dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu vrtacího stroje a správně ho upnout s ohledem na jeho velikost a způsob opracování Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést opracování dílce Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní kontrola vrtacích strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Doplnit lepidlo a kolíky do zásobníků stroje, pokud je tímto zařízením stroj vybaven Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu vrtacích strojů, zejména odsávacích hadic, upínacích prvků, bezpečnostních prvků, nepoškozenosti ovládacích prvků a vnitřní čistoty stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení a ústní ověření
c O zjištěných závadách učinit záznam Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady při obsluze CNC strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování odborných kompetencí bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k opracování 15 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů materiálů o různých tloušťkách (polotvrdá dřevovláknitá deska - MDF, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska, laminovaná dřevotřísková deska) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí. Dílce nemusí tvořit celý výrobek, musí obsahovat nějaký typ spojení (např. bok a dveře, bok a záda, bok a půda, bok a dno atd.).

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Pracovník si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazin

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy