Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 15.3.2021, pokud byl termín stanoven před 15.1.2021. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních normách a předpisech v oblasti jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé komponenty jízdního kola podle terminologie ČSN EN 15532 Písemné ověření
b Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol Ústní ověření
c Popsat základní zákonné vybavení jízdního kola podle vyhlášky 341/2001 Sb., o schvalování způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ústní ověření
d Charakterizovat základní zákonné předpisy pro konstrukci a provoz elektrokol Ústní ověření
e Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály Praktické předvedení a ústní ověření
f Orientovat se v předpisech potřebných pro prodej jízdních kol podle občanského zákoníku Ústní ověření
g Orientovat se v zákonných předpisech pro balení a označování produktů včetně produktů obsahujících nebezpečné chemické látky Ústní ověření
h Orientovat se v základních bezpečnostních a požárních předpisech platných pro provoz v prodejně jízdních kol Ústní ověření
i Popsat bezpečnostní předpisy pro manipulaci, skladování, zasílání a likvidaci elektrobaterií jízdních kol Ústní ověření
j Popsat způsob nakládání s druhotným a nebezpečným odpadem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika typů jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení městského jízdního kola Ústní ověření
b Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola trekking Ústní ověření
c Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení silničního závodního jízdního kola Ústní ověření
d Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení horského jízdního kola Hardtail (s přední odpruženou vidlicí) Ústní ověření
e Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení celoodpruženého horského kola Ústní ověření
f Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení skládacího jízdního kola Ústní ověření
g Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola BMX, freestyle, flatland Ústní ověření
h Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola pro cyklotrial a biketrial Ústní ověření
i Popsat konstrukci, vybavení a specifika dětského jízdního kola Ústní ověření
j Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola na cyklokros Ústní ověření
k Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení single speed (městské kola s jedním převodem) Ústní ověření
l Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení elektrokola Ústní ověření
m Orientovat se v typech kol spinningových a trenažerech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba typu, velikosti a nastavení jízdního kola podle zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat postup pro výběr vhodného jízdního kola podle požadavků zákazníka (fyziologických parametrů uživatele jízdního kola, typu kola, převládajícího použití kola, vybavení ...) Ústní ověření
b Charakterizovat druhy značení velikosti jízdních kol Ústní ověření
c Provést základní volbu velikosti rámu jízdního kola podle zadání a figuranta Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést měření postavy a výpočet pro nastavení ideální pozice (posedu), volby rozměrů komponentů, včetně umístění zarážek pedálů (kufrů) na tretrách na určeném jízdním kole podle figuranta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předprodejní montáž jízdního kola a jeho seřízení včetně doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předprodejní montáž nového jízdního kola trekking (tzv.z krabice) s ,,V" brzdami a jeho seřízení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést volbu a montáž kompatibilních blatníků, nosiče, stojánku a světel podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v manuálech pro nastavení vidlic, tlumičů a odpružených sedlovek Ústní ověření
d Provést nastavení odpružení celoodpruženého jízdního kola podle zadaných parametrů (hmotnost jezdce, charakter jízdy) Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat pracovní postup pro přenesení geometrie ze stávajícího na nové jízdní kolo Ústní ověření
f Charakterizovat vhodnou volbu plášťů a galusek a jejich huštění Ústní ověření
g Provést montáž bezdušového pláště včetně těsnicího tmelu Praktické předvedení a ústní ověření
h Charakterizovat montáž galusek na ráfek lepidlem a lepicí páskou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a výběr kompatibilních komponentů a náhradních dílů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady kompatibility při výměně jednotlivých komponentů a zdůvodnit význam jejich dodržování Ústní ověření
b Charakterizovat kompatibilitu rámů, vidlic a hlavových složení Ústní ověření
c Charakterizovat typy a materiály řídítek a představců, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření
d Charakterizovat typy a materiál sedlovek a sedel, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření
e Charakterizovat typy a rozměry klik a středových složení Ústní ověření
f Charakterizovat základní typy pedálů Ústní ověření
g Charakterizovat základní druhy řadících systémů jízdních kol (řazení, měniče, náboje s vnitřním řazením) Ústní ověření
h Provést volbu kompatibilních prvků řadícího systému z předložených vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
i Charakterizovat řetězový a řemenový převod jízdních kol Ústní ověření
j Popsat druhy a vlastnosti brzdových systémů jízdních kol Ústní ověření
k Charakterizovat typy, rozměry a kompatibilitu nábojů, paprsků, nyplů a ráfků Ústní ověření
l Provést výpočet délky paprsků podle předloženého ráfku a náboje Praktické předvedení a ústní ověření
m Charakterizovat způsob značení rozměrů a typy plášťů, duší a galusek, význam jejich šířky a druhu dezénu Ústní ověření
n Charakterizovat jednotlivé systémy, komponenty a parametry odpružení jízdních kol Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika elektronických a měřících systémů na jízdním kole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obvyklé typy měřicích elektonických systémů používaných na jízdním kole (cyklocomputery, sporttestery, navigace - GPS, měřiče výkonu - wattmetry) Ústní ověření
b Provést montáž a nastavení cyklocomputeru na jízdním kole Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat elektronické řadící systémy na jízdním kole Ústní ověření
d Charakterizovat bezpečné zacházení s bateriemi elektrokol Ústní ověření
e Charakterizovat jednotlivé druhy pohonu elektrokol a možnosti umístění baterií Ústní ověření
f Orientovat se ve způsobu ovládání elektrokol Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení prodejního a servisního procesu v prodejně jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vstupní prohlídku jízdního kola při jeho příjímání k servisu Ústní ověření
b Charakterizovat význam a intervaly jednotlivých druhů servisních prohlídek (předprodejní, záruční a pozáruční) Ústní ověření
c Popsat pracovní postup a provést výčet úkonů komplexní servisní prohlídky jízdního kola Ústní ověření
d Provést diagnostiku závad a opotřebení součástí jízdního kola Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat opotřebení převodníku, pastorku a řetězu Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní kalkulaci zakázky na opravu jízdního kola podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat způsoby a prostředky k čištění a mazaní jednotlivých komponentů jízdního kola Ústní ověření
h Provést výběr dodavatele a objednávku jízdního kola nebo komponentů na internetu, podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení musí být zaměřené na dodržování technologických postupů servisních prací, na zručnosti provádění úkonů a celkovou výslednou kvalitu práce. Zadávání činností bude provedené podle jednotlivých kritérií uvedených v tomto standardu.

 

 

Pro ověření kritérií kompetencí:

Charakteristika jednotlivých typů jízdních kol; Volba typu, velikosti a nastavení jízdního kola podle zákazníka; Předprodejní montáž jízdního kola a jeho seřízení včetně doplňků; Volba a výběr kompatibilních komponentů a náhradních dílů; Charakteristika elektronických a měřících systémů na jízdním kole, předloží autorizovaná osoba zkoušenému konkrétní komponenty a součásti jízdních kol, pro písemné a ústní ověřování je možné předložit jejich obrazové předlohy.

 

Uchazeč při zkoušce použije vlastní ochranný oděv, obuv a ochranné pomůcky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KASTAR, s. r. o.

PEDALSPORT, s. r. o.

Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu