Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou technickou dokumentaci konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit šířku a délku matrace podle zadání a určeného uživatele podle jeho rozměrů a hmotnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy matrací, matracových prefabrikátů, rozdíly a specifika matrací se snímatelným a s nesnímatelným pevným potahem Písemné ověření
b Zvolit podle rozměrů a hmotnosti uživatele druh a množství matracových prefabrikátů a pomocných materiálů, popsat jejich funkci a způsob použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů Písemné ověření
e Zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu matrace podle zadání, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení a nářadí pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat přívody elektrické energie, stlačeného vzduchu a všechny vypnout před nastavením a seřízením stroje či zařízení Praktické předvedení
b Nastavit a zdůvodnit parametry zvoleného stroje a zařízení, seřídit a udržet stroje a zařízení v bezpečném chodu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést podle zadání obsluhu stroje a zařízení, použít pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro dělení nebo spojování čalounických materiálů a matracových prefabrikátů Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace souboru a dokončení výroby matrací z matracových prefabrikátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce při výrobě matrací z matracových prefabrikátů se snímatelným potahem Písemné a ústní ověření
b Popsat postup práce při výrobě matrací s příhraněmi a nesnímatelným potahem Písemné a ústní ověření
c Upravit rozměry prefabrikátů a pomocných materiálů podle zadání na připravených strojích a zařízeních s použitím nástrojů a nářadí Praktické předvedení
d Zkompletovat soubor podle technologického postupu, složit, spojit matracové polotovary, prefabrikáty, pomocné materiály Praktické předvedení
e Prošít matraci za použití šablony Praktické předvedení
f Dokončit a upravit matraci Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady označování výrobků nebo čalounických materiálů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady včetně likvidace použitých nožů a nástrojů Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství Praktické předvedení
b Podle ergonomických zásad vypočítat a upravit celkové a dílčí rozměry výrobku Praktické předvedení
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby materiálu, odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

  • jednodílnou matraci pro určeného uživatele délky 2 200 mm s pružinovou kostrou BONNEL s pevným (nesnímatelným) potahem s příhraněmi a obvodovými švy krytými lemovací hranovou stuhou, která spolu s materiálem příhraní a horního a spodního dílu tvoří obvodové paspule a s odvětrávacími otvory nebo mřížkou, s úchytkami a etiketami podle platných právních předpisů
  • jednodílnou matraci pro určeného uživatele délky 2 000 mm se snímatelným potahem a matracovým jádrem z pěnových materiálů, s úchytkami a etiketami podle platných právních předpisů

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku, k znalosti čalounických materiálů, prefabrikátů, druhů matrací a k znalosti údržby čalouněných výrobků. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Čalounictví Bednář, Jamné nad Orlicí

MANIAC INTERIÉR, Brno