Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Čtení nákresů a výkresů konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení, značení kót, materiálů a spojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě technické dokumentace vypočítat rozměry dřevěných nádob, van, sudů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria
3

Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pomůcky k manipulaci podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit postup manipulace a manipulovat s materiálem, polotovary a výrobky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit způsob značení materiálů a označit přířezy, polotovary a výrobky v souladu s výrobní technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy dřevěných nádob Ústní ověření
b Podle konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu materiálu, polotovarů a komponentů pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat nástroje, stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů Ústní ověření
e Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů Praktické předvedení a ústní ověření
f Podle konkrétního zadání navrhnout organizaci práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Provedení výpočtů a zhotovení šablon pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy šablon pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů Ústní ověření
b Podle konkrétního zadání provést výpočty pro zhotovení šablon pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle provedených výpočtů zhotovit šablony pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů, dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy dřeva pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů a charakterizovat jejich rozhodující vlastnosti Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit hlavní kritéria pro výběr a těžbu stromů, zpracování kmenů na materiál a polotovary pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů a jejich ukládání a sušení Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit způsoby rozměrové a tvarové úpravy materiálů a polotovarů pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů Ústní ověření
d Podle konkrétního zadání vybrat materiály a polotovary v odpovídající kvalitě, rozměrech a množství (počet a rozměry dužin, počet a rozměry přířezů pro dna, počet a průměry obručí), dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
e Podle konkrétního zadání zvolit a odůvodnit postup práce a způsob provedení technologických operací rozměrových a tvarových úprav materiálů a polotovarů pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva Ústní ověření
b Zvolit strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit stroje a zařízení a jejich bezpečnostní prvky podle výrobní technické dokumentace a v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat základní dřevoobráběcí stroje a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
e Udržovat stroje a zařízení v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů a nástrojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu strojů a zařízení a jejich seřízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
d Ošetřit a správně uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Výroba dužin pro dřevěné nádoby, vany, sudy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle konkrétního zadání vysvětlit a zvolit postup výroby dužin Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle konkrétního zadání připravit přířezy v odpovídající kvalitě a množství pro výrobu dužin Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání připravit stroje, nástroje, zařízení, nářadí, pomůcky pro výrobu dužin Praktické předvedení a ústní ověření
d Podle konkrétního zadání vyrobit dužiny Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Výroba spárovek pro dna dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle konkrétního zadání vysvětlit a zvolit postup výroby spárovek Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle konkrétního zadání připravit přířezy v odpovídající kvalitě a množství pro výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání připravit stroje, nástroje, zařízení, nářadí, pomůcky pro výrobu spárovek Praktické předvedení a ústní ověření
d Podle konkrétního zadání vyrobit spárovky pro dna dřevěných nádob, van, sudů Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Postup výroby ocelových obručí pro dřevěné nádoby, vany, sudy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy obručí, jejich funkci, zhotovení Ústní ověření
b Podle konkrétního zadání zvolit, vysvětlit postup provedení a provést výpočty pro stanovení počtu a průměrů finálních obručí Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě provedených výpočtů navrhnout zhotovení obručí včetně zásad BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Výroba sudů z připravených dužin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup výroby a vysvětlit rozdíly ve výrobě sudů podle jejich druhů a určení Ústní ověření
b Vyskládat dužiny do pomocné (stavěcí) obruče Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést plastifikaci dužin nad vypalovacím košem s otevřeným ohněm při jejich průběžném smáčení vodou Praktické předvedení a ústní ověření
d Ohnout plastifikované dužiny pomocí stahováku a zajistit jejich tvar pomocí dalších pomocných obručí Praktické předvedení a ústní ověření
e Utěsnit spáry mezi dužinami Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysušit a provést konečné tvarové úpravy sudu a případné toustování ve vypalovací pánvi nad otevřeným ohněm Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyvrtat a vypálit zátkovnici Praktické předvedení a ústní ověření
h Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Výroba den a zabednění sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zarovnat konce (hlavy) nádoby a zhotovit zejky – drážky pro vsazení dna Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaměřit a zhotovit dna Praktické předvedení a ústní ověření
c Zabednit nádobu Praktické předvedení a ústní ověření
d Srazit pomocné obruče, ohoblovat a obrousit povrch nádoby, narazit nové obruče Praktické předvedení a ústní ověření
e Dokončit tvar sudu do konečné podoby Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést tlakovou zkoušku Praktické předvedení a ústní ověření
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Výroba ostatních dřevěných nádob, van

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup výroby a rozdíly ve výrobě ostatních dřevěných nádob, van Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium
3

Opravy dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit rozsah poškození dřevěných nádob, van, sudů a navrhnout způsob opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle zjištěných závad a jejich rozsahu zvolit pracovní postup pro opravu dřevěných nádob, van, sudů Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle zjištěných závad a jejich rozsahu zvolit materiály a polotovary pro opravu v odpovídající kvalitě a množství Praktické předvedení a ústní ověření
d Podle zjištěných závad a jejich rozsahu zvolit stroje, nástroje, zařízení, nářadí, pomůcky pro opravu dřevěných nádob, van, sudů Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést opravu poškozeného dílce nebo výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Kontrola, skladování, balení a expedice dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady balení výrobků, zadaný výrobek zabalit Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady skladování materiálů, polotovarů a výrobků včetně jejich expedice Ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce z výroby a oprav dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do příslušných formulářů technické údaje z výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria
3

Nakládání s odpady z výroby a oprav dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při výrobě dřevěných nádob, van, sudů Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při výrobě dřevěných nádob, van, sudů Ústní ověření
c Uklidit pracoviště a roztřídit odpad vzniklý při výrobě zadaných výrobků, dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (viz odkaz na v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/bednar-a-obalar-6431).

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím k samostatnému rozhodování a ekonomickému hledisku výroby. Zadávané úkoly budou zaměřeny na práci s technickou dokumentací pro zhotovování bednářského výrobku, na volbu postupu práce, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku, na výrobu zadaného výrobku, manipulaci s materiálem, obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů.

Uchazeč v rámci zkoušky podle konkrétního zadání vyrobí kruhový sud o velikosti 20–50 l.

Ověřování odborných kompetencí autorizovanou osobou:

  • Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu dřevěných nádob, van, sudů: autorizovaná osoba připraví technickou dokumentaci, podle které uchazeč pomocí výpočtů a rozměrových tabulek určí rozměry výrobku a jeho součástí, provede označení pro vrtání, frézování, broušení.

  • Provedení výpočtů a zhotovení šablon pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů: autorizovaná osoba posuzuje uchazeče při volbě vhodného postupu pro výpočty a při jejich provedení, při volbě vhodného zařízení, nářadí, pracovních pomůcek, měřidel a pracovního postupu pro zhotovení šablon a při zhotovení šablon při dodržování zásad BOZP a PO.

  • Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů: autorizovaná osoba hodnotí odborné znalosti uchazeče z hlediska rozměrových a tvarových úprav dužin, den, obručí a posuzuje ho při volbě postupu práce a způsobu provedení technologických operací, výběru materiálů, přířezů a polotovarů podle druhu a rozměrů, stanovení jejich množství podle výrobního zadání a úpravy přířezů a polotovarů na potřebné rozměry a tvar při dodržování zásad BOZP a PO.

  • Postup výroby ocelových obručí pro dřevěné nádoby, vany, sudy: autorizovaná osoba posuzuje uchazeče při volbě výrobního postupu, výpočtech rozměrů a množství a při výrobě obručí při dodržování zásad BOZP a PO.

  • Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů: autorizovaná osoba na základě konkrétních podmínek realizace zkoušky (například sériová výroba nebo kusová výroba) určí příslušné strojní vybavení, které bude mít uchazeč k dispozici a před zahájením zkoušky s ním uchazeče seznámí. Ten v rámci splnění kritérií hodnocení provede běžné seřízení potřebné k zadaným pracovním činnostem.

  • Výroba sudů z připravených dužin: autorizovaná osoba hodnotí odborné znalosti uchazeče a posuzuje ho během celého procesu výroby sudu.

  • Výroba den a zabednění sudů: autorizovaná osoba posuzuje uchazeče při zhotovení zejků, zaměření a výrobě den, zabednění sudu a jeho dokončení, včetně provedení tlakové zkoušky.

  • Opravy dřevěných nádob, van, sudů: autorizovaná osoba dodá výrobek nebo dílec s vadou určenou k opravě. Uchazeč opraví nebo podle potřeby vymění poškozenou dužinu nebo stěnu nebo dno dřevěné nádoby, vany nebo sudu. Současně autorizovaná osoba hodnotí odborné znalosti uchazeče z hlediska určení rozsahu poškození dřevěných nádob, van, sudů, navržení způsobu opravy a posuzuje její kvalitní provedení

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a pracovní obuví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.

Dřevařský magazín

Dýhy Večeřa s. r.o.

TON a. s.