Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Brusič a frézař kamene
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve výkresové a technické dokumentaci při frézování, broušení, leštění a řezání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy kamenické dokumentace a výkresů Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst prováděcí kamenické výkresy a zpracovat výpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozměřit jednotlivé kusy výrobků na velkorozměrové kamenné desce před jejich rozřezáním Praktické předvedení
d Rozlišit jednotlivé typy brusiva dle stanoveného druhu opracování povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech frézování, broušení, leštění a řezání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat normy pro frézování, broušení, leštění a řezání kamene Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat technologický postup odpovídající zadanému úkolu s využitím technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit technologický postup při frézování, broušení, leštění a řezání kamene a zdůvodnit jednotlivé operace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů při frézování, broušení, leštění, řezání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup podle požadovaných parametrů výrobků a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat tolerance výrobků podle jednotlivých typů opracování Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro frézování, broušení, leštění a řezání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení pro frézování, broušení, leštění a řezání kamene podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční frézování, broušení, leštění, řezání přírodního kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup frézování, broušení, leštění, řezání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Ústní ověření
b Popsat tolerance frézovaných, broušených, leštěných a řezaných výrobků Ústní ověření
c Provést ruční frézování, broušení, leštění, řezání kamene podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní frézování, broušení, leštění, řezání přírodního kamene - ploch masivních kvádrů, úzkých hran a malých kusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení a ústní ověření
b Umístit materiál do pracovního prostoru stroje Praktické předvedení
c Zvolit a popsat pracovní postup podle požadovaných parametrů výrobku a druhu kamene Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést strojní frézování, broušení, leštění, řezání kamene podle zadání Praktické předvedení
e Manipulovat s hotovým výrobkem včetně ochrany frézovaných, broušených, řezaných, leštěných ploch před poškozením Praktické předvedení
f Popsat tolerance frézovaných, broušených, leštěných a řezaných výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Frézování, broušení, leštění na poloautomatických strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení
b Umístit materiál do pracovního prostoru poloautomatického stroje Praktické předvedení
c Zvolit a popsat pracovní postup podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést frézování, broušení a leštění výrobků na poloautomatických strojích podle zadání Praktické předvedení
e Manipulovat s hotovým výrobkem a provést ochranu frézovaných, broušených a leštěných ploch před poškozením Praktické předvedení
f Popsat tolerance frézovaných, broušených a leštěných výrobků na poloautomatických strojích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řezání kamenických výrobků kotoučovými pilami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení a ústní ověření
b Umístit materiál do pracovního prostoru stroje Praktické předvedení
c Zvolit a popsat pracovní postup podle požadovaných parametrů výrobku a druhu kamene Praktické předvedení a ústní ověření
d Řezat kamenický výrobek kotoučovými pilami podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Manipulovat s hotovým výrobkem Praktické předvedení
f Popsat tolerance řezaných výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojní manipulace se surovinami, polotovary a hotovými výrobky při opracování a uskladnění kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obalový materiál, fixační a ochranné prostředky pro ruční a strojní manipulaci a polohování hotových výrobků Ústní ověření
b Popsat jednotlivé vázací prostředky a uvést vhodnost jejich použití při opracování a uskladnění kamene Ústní ověření
c Popsat postupy při manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky Ústní ověření
d Manipulovat se surovinami, polotovary a hotovými výrobky podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=100867&kod_sm1=41

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby. U kompetence Orientace v technologických postupech frézování, broušení, leštění a řezání kamene, u kritéria b), autorizovaná osoba připraví modelovou situaci z výrobního procesu.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je kladen důraz:

•na bezpečné provádění všech pracovních úkonů

•organizaci práce

•volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

•dodržování předepsaných technologických postupů

•kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

•samostatnost při rozhodování

•ekonomické hledisko při zpracování kamene

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kamenické služby B. Chomout

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Akademie, Vyšší odborná škola, gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová

Světlá nad Sázavou - Lipnice

Kámen Engineering, s. r. o.

Kamenictví Foit, Praha