Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník čistíren
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení a ústní ověření
c Začlenit výrobek podle druhového sortimentu textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Začlenit výrobek podle velikostního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem oděvů a textilních výrobků v provozu chemické čistírny a v provozu mokrého čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit příjmový list (modelová situace) Praktické předvedení
b Převzít oděvy a textilní výrobky do čistírny a identifikovat poškození a vady při příjmu (od každého 1 kus: košile, halenka, kalhoty, sako, kabát, péřová bunda s vnitřním zátěrem nebo funkční membránou, dámské šaty, kravata, spací pytel, bytový závěs) Praktické předvedení a ústní ověření
c Označit oděvy a textilní výrobky, označit zjištěná poškození a vady (od každého 1 kus: košile, halenka, kalhoty, sako, kabát, péřová bunda s vnitřním zátěrem nebo funkční membránou, dámské šaty, kravata, spací pytel, bytový závěs) Praktické předvedení
d Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení (modelová situace) Praktické předvedení
e Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb (modelová situace) Praktické předvedení
f Uskladnit znečištěné oděvy a textilní výrobky v meziskladu s přihlédnutím k druhu oděvů, textilních výrobků, stupni znečištění a požadované technologii čištění Praktické předvedení
g Popsat dodržování reklamačního řád provozovny Ústní ověření
h Vysvětlit dodržování platných zákonných předpisů v oblasti objektivní odpovědnosti za vady, upozornit zákazníka na nevhodnost požadované služby (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit oděvy a textilní výrobky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu (v každé skupině nejméně 5 kusů, tj. 5 kusů podle stupně zašpinění, 5 kusů podle barvy a 5 kusů podle druhu materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o druhu použitého způsobu čištění, volit mezi perchloretylénem a jinými chemickými rozpouštědly a/nebo mokrým čištěním Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit textilní a galanterní části oděvů z hlediska materiálového složení a stálobarevnosti (5 kusů oděvů) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu chemického čištění oděvů a textilních výrobků s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a předvést předdetašovací postupy při čištění oděvů a textilních výrobků (košile, kalhoty, sako, péřová bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést orientační zkoušku stálobarevnosti za sucha, za mokra a v rozpouštědle u vybraných oděvů (halenka, kalhoty, bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit náplň čisticího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu (náplň vytvořit s ohledem na kapacitu čisticího stroje) Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit počet a druh lázní, čas praní, teplotu a čas zpětného získávání perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit vhodný chemický zesilovací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit vhodné postupy pro ochranu oděvů a textilních výrobků před procesem chemického čištění Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit vhodný postup pro používání destilačního a filtračního zařízení chemického čisticího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu mokrého čištění oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a předvést předdetašovací postupy při čištění oděvů a textilních výrobků (košile, kalhoty, sako, péřová bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit náplň pracího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu (náplň vytvořit s ohledem na kapacitu čisticího stroje) Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit počet a druh lázní, čas praní, výšku hladiny, teplotu prací lázně, počet otáček při praní a odstřeďování Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit vhodný prací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit jiné vhodné přídavné chemické prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit vhodné postupy pro ochranu oděvů a textilních výrobků před procesem mokrého čištění Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit vhodný technologický postup sušení oděvů a textilních výrobků, stanovit technologické podmínky sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Chemické čištění oděvů a textilních výrobků s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat zesilovací a jiné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně zkontrolovat připojení čisticího stroje na zdroje vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vložit připravenou náplň do čisticího stroje Praktické předvedení
d Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek chemického čištění a spustit proces čištění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení
e Obsluhovat čisticí stroj v manuálním nastavení a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat počítačem řízený čisticí stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
g Použít destilační zařízení, filtrační zařízení rozpouštědla, vyčistit filtry rozpouštědla, vyčistit lapač hrubých nečistot, vyčistit vzduchové filtry, obsluhovat odlučovač kontaktní vody, obsluhovat vzduchový filtr s náplní aktivního uhlí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mokré čištění oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat prací a jiné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně zkontrolovat připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vložit připravenou náplň do pracího stroje Praktické předvedení
d Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek mokrého čištění a spustit proces čistění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení
e Obsluhovat prací stroj v manuálním nastavení a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat počítačem řízený prací stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmout náplň z pracího stroje a vložit náplň do sušicího stroje Praktické předvedení
h Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek sušení v procesu mokrého čištění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění oděvů a textilních výrobků po procesu čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat důvody pro a proti opakovanému čištění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést detašovací postupy (sako, kalhoty, kabát) Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o způsobu opakovaného čištění zakázky (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup žehlení oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné stroje pro žehlení zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na ručním žehlicím stole (prkně), zejména teplotu, druh použité žehlicí plochy, využití působení přídavné páry a chladicího vzduchu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na napařovací tvarovací figuríně, zejména čas působení páry a průtočné množství tvarovacího vzduchu Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu ručního žehlicího stolu (prkna), napařovací tvarovací figuríny, případně žehlicího lisu, nastavit požadované technologické podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyžehlit kalhoty pánského společenského obleku Praktické předvedení
g Vyžehlit sako pánského společenského obleku Praktické předvedení
h Vyžehlit pánskou košili Praktické předvedení
i Zkontrolovat 3 vyžehlené oděvy a identifikovat chyby žehlení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení oděvů a textilních výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob balení vyčištěných oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení
b Roztřídit zakázky k expedici podle příjmových listů (modelová situace) Praktické předvedení
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat balicí stroj, zabalit 3 oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit výdejní list a expedovat do meziskladu vyčištěných zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyplnit reklamační list (modelová situace) Praktické předvedení
g Předvést způsob výdeje zakázky zákazníkovi (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat a vysvětlit funkci povinných zařízení chemického čisticího stroje pro ochranu životního prostředí (čidla obsahu perchloretylénu, filtrační zařízení s náplní aktivního uhlí, filtrační zařízení pro kontaktní vodu, zabezpečení stroje proti ekologickým haváriím) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést regeneraci absorpčního zařízení s náplní aktivního uhlí (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést řešení simulované ekologické havárie – úniku perchloretylénu do záchytné vany stroje (modelová situace) Praktické předvedení
d Vyplnit formulář o počtu vyčištěných kusů oděvů, jejich hmotnosti, pořadovém číslu šarže v daném dni (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat a hlásit simulovanou poruchu čisticího stroje (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení a ústní ověření
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (úrazy pohybujícími se částmi strojů, úrazy pádem z výšky) Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech čistírenského provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést sanitaci provozu, strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady práce se silně kontaminovanými zakázkami Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=30921).

 

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči seznam strojového vybavení v konkrétním provozu nebo mu umožní navštívit provoz k seznámení se strojovým vybavením v předstihu 1 měsíc před zkouškou. Autorizovaná osoba dále připraví 1 modelovou situaci z provozu v návaznosti na ověřované odborné kompetence pro každé kritérium hodnocení, u kterého je uvedeno, že se jedná o modelovou situaci.

 

Ověřování bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby čištění oděvů a textilních výrobků, čištění a praní prádla. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuální zakázky firmy.

 

Při praktickém předvedení a ústním ověření uchazeč stručně vysvětlí pojem nebo jev, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

Při ověřování odborné kompetence Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků uchazeč dle kritéria hodnocení a) určí minimálně na jednom vzorku od každého druhu materiálu tyto materiály: bavlnu, vlnu, len, hedvábí, polyester, viskózu, acetát, polyamid, polyester, polyuretan; dle kritéria hodnocení b) rozpozná uchazeč tyto druhy textilií: tkaninu, pleteninu, netkanou textilii; dle kritéria hodnocení c) uchazeč začlení minimálně 3 výrobky podle druhového sortimentu prádla a oděvů a dle kritéria hodnocení d) minimálně 3 výrobky podle velikostního sortimentu prádla a oděvů.

 

Při ověřování odborné kompetence Příjem oděvů a textilních výrobků v provozu chemické čistírny a v provozu mokrého čištění uchazeč dle kritéria hodnocení h) řeší modelovou situaci, kdy zákazník vyžaduje službu chemického čištění u oděvu, který má chemické čištění zakázáno přeškrtnutím odpovídajícího symbolu údržby; pracovník (uchazeč) upozorňuje na nevhodnost služby a sepisuje o tom zápis, který zákazník podepisuje.

 

Pro hodnocení odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality odstranění skvrn a kvality vyčištění oděvů, textilních výrobků a prádla. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče, jeho orientace v textilních materiálech, sortimentu oděvů a prádla, a použitých technologiích chemického a mokrého čištění. Důraz bude kladen i na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MAGNIFIC, spol. s r. o. – Praha

LEDER TEX, s. r. o. – Praha

Prádelna a čistírna Manela – Vyškov