Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 29.7.2024
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 29.7.2024, pokud byl termín stanoven před 30.1.2024. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst zadané výkresy (vnitřních vodovodů a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres); Orientace v ČSN EN 806-1 až 5, ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst zadané výkresy (vnitřní kanalizace a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres); Orientace v ČSN EN 12056-1 až 5, ČSN 75 6760 a ČSN EN 1610 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zakreslit vedení vnitřních vodovodů a kanalizace podle ČSN 01 3450 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní vodovody Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní kanalizaci Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vyjmenovat jednotlivé druhy armatur a zařízení pro montáž vnitřního vodovodu a kanalizace, jejich význam a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vyjmenovat jednotlivé druhy zařizovacích předmětů, jejich význam a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vnitřních vodovodů a kanalizace, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup montáže vnitřních vodovodů dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout pracovní postup montáže vnitřní kanalizace dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout pracovní postup montáže zařizovacích předmětů dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout pracovní postup montáže armatur a zařízení dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vyjmenovat nářadí a pracovní pomůcky potřebné k montáži vnitřního vodovodu a kanalizace, zařizovacích předmětů, armatur a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Vysvětlit BOZ při montáži vnitřního vodovodu a kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření rozměrů potrubí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové změny podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů a zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení tlakové zkoušky vnitřních vodovodů a kanalizací Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést zkoušku těsnosti vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vypsat protokoly (zápisy) o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria nebo předložit platné osvědčení technika pro tlakové zkoušky vnitřních vodovodů.
3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Ručně zpracovat materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Ručně zpracovat materiál plastového potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Strojně obrobit materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Strojně obrobit materiál plastového potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný Praktické předvedení as ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zhotovit jeden rozebíratelný spoj kovového potrubí vnitřního vodovodu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit jeden rozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřního vodovodu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zhotovit jeden rozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřní kanalizace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zhotovit jeden nerozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřního vodovodu lisováním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace nerozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zhotovit jeden nerozebíratelný spoj potrubí vnitřní kanalizace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zhotovit jeden spoj potrubí pájením naměkko Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit jeden spoj potrubí polyfúzním svařováním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhotovit jeden spoj měděného potrubí lisováním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zhotovit jeden prostup a drážku délky min. 2 m pro rozvod potrubí v zadané konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž vnitřního vodovodu a armatur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž vnitřního vodovodu a armatur – zpracovat výpis materiálu, rozměřit rozvod vodovodu pro dvě armatury, potrubí délky min. 2 m Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Namontovat vnitřní vodovod včetně armatur dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připevnit vodovodní potrubí ke konstrukci dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž vnitřní kanalizace – zpracovat výpis materiálu, rozměřit rozvod kanalizace pro dva zařizovací předměty, potrubí délky min. 2 m Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Namontovat dva zařizovací předměty včetně potrubí délky min. 2 m Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připevnit kanalizační potrubí ke konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat uložení kanalizačního potrubí v zemi Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž zařizovacích předmětů a armatur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž jednoho zařizovacího předmětů včetně armatury Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Namontovat jeden zařizovací předmět včetně armatury Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž technologických zařízení pro vnitřní vodovody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní vodovody Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Namontovat redukční ventil včetně jeho nastavení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž technologických zařízení pro vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Namontovat přečerpávací stanici pro čerpání odpadní vody z toalety do kanalizace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a opravy vnitřních vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit vadné plastové potrubí délky min. 2 m včetně zhotovení dvou spojů svařováním nebo lisováním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyměnit jedno vadné zařízení nebo armaturu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Opravit jedno vadné zařízení nebo armaturu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opravit vadné části vnitřního kanalizačního potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Dodatečně vysadit odbočky na potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat způsoby a postup čištění kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tepelných izolací potrubí vnitřního vodovodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a vlastnosti tepelných izolací používaných pro potrubí vnitřního vodovodu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zhotovit tepelnou izolaci min. 2 m potrubí a jedné tvarovky vnitřního vodovodu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153).

 

Uchazeč musí být držitelem následujících osvědčení:

 • osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko
 • osvědčení ZK 15 P 2 pro polyfúzní svařování plastů
 • osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení technických norem v platném znění:

 • ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Části 1 až 5
 • ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
 • ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody
 • TNI CEN/TR 16355 Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
 • ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy. Části 1 až 5
 • ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov
 • ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
 • ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů
 • ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
 • ČSN 01 3450 Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

 

Metodické pokyny

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem a právních předpisů. Hodnocena je organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno

HAMROZI, s. r. o., Třinec

Lukas Building, s. r. o., Hnojník

GR plynové služby, s. r. o., Ostrava

Střední škola polytechnická Brno

Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark

VRBA, s. r. o., Blansko