Detail právnické autorizované osoby

Název právnické osoby: Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, p. o.
IČO: 40523942
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Rokycanská 125, 31200 Plzeň
Webová stránka: www.hrbitov.plzen.eu

Autorizovaní zástupci právnické osoby

  • ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  • Kateřina Šneberková

Telefony

Jméno nebo popis Telefon
telefon 378037851

Emaily

Jméno nebo popis E-mail
e-mail
e-mail