Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Operátor strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro premixy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit výrobní proces na plně automatické nebo poloautomatické lince pro výrobu určeného premixu včetně ručního nadávkování doplňkových látek zadaných v receptuře pro výrobu určeného premixu Praktické předvedení a ústní ověření
Toto kritérium je třeba splnit.
4

Řízení výroby krmných směsí pomocí softwarového programu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vložit zadání výrobní receptury určeného premixu u plně automatické linky do softwarového programu Praktické předvedení a ústní ověření
b Sledovat průběh a v případě signalizace poruchy nebo jiného problému zastavit výrobní proces Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad správné praxe pro výrobu premixů a medikovaných premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a dodržovat zásady správné praxe pro výrobu premixů vycházející z principů hygieny krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat zásady správné praxe pro výrobu medikovaných premixů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady tvorby systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) při výrobě premixů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vzorkování doplňkových látek a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup odběru vzorku a odebrat vzorek doplňkové látky Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup odběru vzorku a odebrat vzorek premixu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Charakterizování chemicko-fyzikálních vlastností používaných doplňkových látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody, pro které není možné některé doplňkové látky vzájemně smíchat (inkompatibilita) Ústní ověření
b Uvést možná zdravotní rizika při manipulaci s doplňkovými látkami Ústní ověření
c Charakterizovat chemicko-fyzikální vlastnosti určené doplňkové látky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat rozhodující právní předpisy ČR a EU v oboru krmivářství, orientovat se v právních předpisech, technických normách a standardech používaných v oboru krmivářství, předvést práci s registrem doplňkových látek EU Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat platné normy a standardy v oboru krmivářství Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Požadavky na odbornou způsobilost pro výrobu krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů stanoví zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech v § 6, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech v § 8, ve znění pozdějších předpisů.

 

Při ověřování kompetence „Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro premixy“ probíhá zkoušení až do iniciace výrobní linky.

Pro ověřování kompetence „Řízení výroby krmných směsí pomocí softwarového programu" si zkoušející připraví výrobní recepturu k vložení jejího zadání.

Při ověřování kompetence „Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství" bude použit počítač s přístupem na internet pro předvedení orientace v právních předpisech, technických normách a standardech používaných v oboru.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu