Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Písmák
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 15.3.2021, pokud byl termín stanoven před 15.1.2021. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výběr druhů písma a způsobů jeho konstrukce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy písma a způsoby jeho konstrukce Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby psaní nápisů, řazení písma (rozpal) Ústní ověření
c Popsat druhy písma a vybrat způsob zhotovení sekáním, tryskáním, frézováním s ohledem na jeho použitelnost Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kopírování a kreslení písma a ornamentů na hrubou nebo leštěnou kamennou plochu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozvržení písma podle zadání a velikosti plochy na hrubou nebo leštěnou kamennou plochu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkopírovat písmo nebo ornamenty na kámen podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Nakreslit písmo nebo ornamenty na předlohu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční sekání písma do měkkých a tvrdých materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nářadí pro sekání písma podle druhů materiálů Praktické předvedení
b Předvést sekání písma podle zadání do měkkých materiálů Praktické předvedení
c Předvést sekání písma podle zadání do tvrdých materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní zhotovení písma

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní zařízení pro zhotovení písma Praktické předvedení
b Uložit a zafixovat kámen do pracovního prostoru strojního zařízení Praktické předvedení
c Zhotovit písmo podle zadání na strojním zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Konečná úprava písma

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiály a pomůcky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit materiál pro barvení písma a vybarvit písmo Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit podklad a provést vlastní zlacení plátkovým zlatem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení při zhotovení písma

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení pro zhotovení písma podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení při zhotovení písma Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100245&kod_sm1=41)

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je kladen důraz:

  • na bezpečné provádění všech pracovních úkonů
  • organizaci práce
  • volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek
  • dodržování předepsaných technologických postupů
  • kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů
  • samostatnost při rozhodování
  • ekonomické hledisko při zpracování kamene

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kamenické služby B. Chomout

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Akademie, Vyšší odborná škola, gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová

Světlá nad Sázavou - Lipnice

Kámen Engineering, s. r. o.

Kamenictví Foit, Praha