Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Tunelář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a stavebních výkresech pro ražení tunelů, chodeb, štol a hloubení jam

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst prováděcí stavební výkresy Ústní ověření nad technickým výkresem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek pro ražení tunelů, chodeb, štol a hloubení jam podle všech tunelovacích metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a vysvětlit pracovní postup odpovídající zadané práci a odůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola stavu trati a důlních vozíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stav trati a důlních vozíků Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy obezdívky tunelů a štol stříkaným betonem, suchou nebo mokrou metodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést povrchové úpravy obezdívky tunelů a štol stříkaným betonem, suchou nebo mokrou metodou Praktické předvedení
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pažení a montáž různých druhů výztuží při ražení tunelů a chodeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pažení pro montáž Praktické předvedení
b Provést pažení a montáž obvyklých druhů výztuží na pažení Praktické předvedení
c Provést demontáž pažení Praktické předvedení
d Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic při ražení tunelů a chodeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup přípravy, kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic při ražení tunelů a chodeb Ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha razicích, dobývacích a nakládacích strojů pro hloubení jam nebo šachet

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřit a provést údržbu strojů Praktické předvedení
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha odvětrávacích zařízení v podzemí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat odvětrávací zařízení podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřit a provést údržbu odvětrávacích zařízení Praktické předvedení
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba strojních zařízení, tunelů, chodeb a štol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit, ošetřit a provést údržbu strojních zařízení, tunelů, chodeb a štol Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha sbíjecích kladiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat sbíjecí kladiva pro ražbu podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřit a provést údržbu sbíjecího kladiva Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha vrtacích kladiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat vrtací kladiva pro ražbu podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřit a provést údržbu vrtacího kladiva Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pomocných strojů a čerpadel v podzemí, při ražení tunelů a chodeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje a čerpadla podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřit a provést údržbu pomocných strojů a čerpadel Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola vytýčeného směru ražby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést používané metody pro kontrolu směru ražby Ústní ověření
b Provést ražbu ve vytyčeném směru Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tunelar#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč předloží doklad o zdravotní způsobilosti pro práci v podzemí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Subterra, a. s.

OHL ŽS , a. s.

TOPGEO, s. r. o.