Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik jízdních kol
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních normách a postupech v oboru jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat aktuální základní zákonné vybavení jízdního kola předepsané pro pohyb na veřejných komunikacích Ústní ověření s písemnou přípravou
c Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Charakterizovat spoje závitové, lisované a lepené, rozměry a jejich jednotky Ústní ověření s písemnou přípravou
e Orientovat se v základních zákonných hygienických, bezpečnostních a požárních předpisech pro provozování servisu jízdních kol Ústní ověření s písemnou přípravou
f Charakterizovat požadavky a zásady pro nakládání s odpady (kategorie, třídění a likvidace), uvést důvody jejich dodržování Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika materiálů jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti (obrobitelnost, svařitelnost …) materiálů jízdních kol Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat specifika opracování (řezání, vrtání, broušení …) použitých materiálů (ocel, slitiny hliníku, slitiny titanu, kompozitní materiály) Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Charakteristika typů jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé typy jízdních kol Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat konstrukci a vybavení městského jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou
c Popsat konstrukci a vybavení jízdního kola trekking Ústní ověření s písemnou přípravou
d Popsat konstrukci a vybavení silničního jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou
e Popsat konstrukci a vybavení celoodpruženého horského jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní prvky rámu jízdního kola podle předlohy Písemné ověření
b Zkontrolovat geometrii rámu a vidlice jízdního kola (souosost patek, poloha zadní stavby proti přednímu trojúhelníku) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zkontrolovat polohu držáku pro montáž zadního měniče (přehazovačky) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Charakterizovat kontrolu a opracování dosedacích ploch rámů a vidlic pro montáž komponentů Ústní ověření s písemnou přípravou
e Opracovat hlavovou trubku pro montáž hlavového složení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Opracovat středovou spojku pro montáž středového složení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Opracovat sedlovou trubku pro montáž sedlovky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
h Opracovat dosedací plochy rámu a přední vidlice pro montáž kotoučové brzdy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
i Popsat postup a prostředky k opravě vnitřního závitu Ústní ověření s písemnou přípravou
j Opracovat dosedací plochy a kalibrovat závit sloupku přední vidlice pro montáž hlavového složení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
k Vyměnit ložisko zadní stavby celoodpruženého rámu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
l Charakterizovat kompatibilitu rámů, vidlic a hlavových složení Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy a materiály řídítek a představců, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat montáž rovných řídítek včetně dalších komponentů na vzorku Ústní ověření s písemnou přípravou
c Popsat montáž silničních řídítek, včetně dalších komponentů a včetně omotávky Praktické ověření s písemnou přípravou
d Charakterizovat typy a materiál sedlovek a sedel, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření s písemnou přípravou
e Popsat montáž sedlovky a sedla Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž středového složení, klik a pedálů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy a rozměry klik a středových složení Ústní ověření s písemnou přípravou
b Provést montáž seřiditelného středového složení a seřídit vůli Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Popsat montáž středového složení s vnějšími ložisky Ústní ověření s písemnou přípravou
d Popsat montáž středového složení Press Fit Ústní ověření s písemnou přípravou
e Charakterizovat základní typy pedálů Ústní ověření s písemnou přípravou
f Popsat postup opravy závitu v klice pro montáž pedálu Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž řadících systémů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní druhy řadicích systémů jízdních kol (řazení, měniče, náboje s vnitřním řazením) Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat kompatibilitu řadicích systémů podle vzorků Ústní ověření
c Namontovat a seřídit kompatibilní řazení, přední měnič (přesmykač) a zadní měnič (přehazovačka) na silniční kolo Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Namontovat zadní kolo s nábojem s vnitřním řazením (převodovkou) a řazení seřídit Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž převodových systémů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat převodové systémy jízdních kol (řetězový, řemenový …) Ústní ověření s písemnou přípravou
b Provést výběr řetězu, montáž a demontáž podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Charakterizovat řetězovou linku, význam a způsob ověření Ústní ověření s písemnou přípravou
d Zkontrolovat opotřebení převodníku, pastorku a řetězu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Provést výběr, montáž a demontáž kazetového pastorku (kazeta) podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Provést demontáž a montáž volnoběžného pastorku Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Provést výběr a montáž převodníků podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž brzd jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy a popsat funkci brzdových systémů jízdních kol Písemné s ústním zdůvodněním
b Namontovat kompletní brzdu typu Cantilever Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Namontovat kompletní mechanickou nebo hydraulickou kotoučovou brzdu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Vyměnit těsnění v brzdiči a brzdové páce hydraulické brzdy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Zkrátit hadici hydraulické brzdy a brzdu odvzdušnit Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Srovnat brzdový kotouč kotoučové brzdy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a kompletace kol jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy, rozměry a kompatibilitu nábojů, paprsků a niplů, ráfků, plášťů a galusek Ústní ověření s písemnou přípravou
b Kontrola, výměna a seřízení ložisek náboje Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Popsat postup zaplétání a centrování kola Ústní ověření s písemnou přípravou
d Určit délku paprsků (pro zadaný náboj a ráfek) a provést zapletení zadního kola Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Zkontrolovat napnutí paprsků tenzometrem Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Zvolit typ a rozměr duše a pláště odpovídající rozměru ráfku i danému použití a namontovat je podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé systémy, komponenty a parametry odpružení jízdních kol Ústní ověření s písemnou přípravou
b Orientovat se v manuálech pro nastavení vidlic, tlumičů a odpružených sedlovek Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vyměnit těsnění tlumiče s vinutou pružinou Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Vyměnit olejovou náplň přední vidlice Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Nastavit odpružení jízdního kola podle zadaných parametrů (hmotnost jezdce, charakter provozu) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Celková montáž jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat rám a komponenty, zkompletovat a seřídit jízdní kolo trekking včetně vybavení, odpovídající podmínkám vyhlášky 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Popsat zásady a postup montáže jednotlivých komponentů, utahovací momenty a způsoby zajištění polohy komponentů a jejich nastavení podle zadání Ústní ověření s písemnou přípravou
c Uvést příklady vhodného použití lepidel, maziv a montážních past a jejich použití Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určení závady jízdního kola, dalšího sportovního zboží a kočárků a navržení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam a intervaly jednotlivých druhů servisních prohlídek (předprodejní, záruční a pozáruční) Ústní ověření s písemnou přípravou
b Charakterizovat pracovní postup a výčet úkonů kompletní servisní prohlídky komponentů jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou
c Popsat a zdůvodnit význam dodržení zásad kompatibility při výměně jednotlivých komponentů Ústní ověření s písemnou přípravou
d Provést servisní prohlídku s určením závad Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Charakterizovat význam údržby komponentů jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou
f Popsat způsoby a prostředky k čištění a mazaní jednotlivých komponentů jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Součástí ověřování každé „montážní“ kompetence je hodnocení znalostí potřebného nářadí, nástrojů, přípravků, materiálů a jejich správného použití.

Ověřování jednotlivých kompetencí by mělo být spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému montážnímu nebo servisnímu úkonu.

Měl by být vždy zvolen odpovídající postup práce a vhodné nářadí, přípravky, měřidla, montážní pasty, lepidla apod.

Při sestavování jednotlivých komponentů v celek musí být dodržena jejich vzájemná kompatibilita, vhodná vzájemná poloha a funkčnost celku.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je potřeba přihlížet především k bezpečnému provádění a ke kvalitě montážních a servisních úkonů.

Pro ověření kritérií kompetencí Charakteristika materiálů jízdních kol; Charakteristika typů jízdních kol; Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola; Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola; Volba a montáž středového složení, klik a pedálů jízdního kola; Volba a montáž převodových systémů jízdního kola; Volba a montáž brzd jízdního kola; Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola; Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola, předloží autorizovaná osoba zkoušenému konkrétní komponenty a součásti jízdních kol, pro písemné a ústní ověřování je možné předložit jejich obrazové předlohy.

Uchazeč při zkoušce použije vlastní pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky.

Pro ověření kritéria b) kompetence Volba a montáž řadicích systémů jízdního kola předloží zkoušející:

1. Dva vzorky kompletního řadícího systému pro horská ( krossová) kola v rozsahu 6 - 11 rychlostí , který bude obsahovat:,,řadící páky (mohou být v kombinaci s brzdovými) včetně řadících kabelů, přední a zadní měnič (přesmykač a přehazovačku), kliky s trojpřevodníkem, řetěz a kazetu (nebo vícerychlostní volnoběžné kolečko)”.

2. Dva vzorky kompletního řadícího systému pro silniční kola v rozsahu 9 - 11 rychlostí, který bude obsahovat:,,řadící a brzdové páky včetně kabelů, přední a zadní měnič (přesmykač a přehazovačku), kliky s dvojpřevodníkem, řetěz a kazetu”.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se podílely tyto subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KASTAR

PEDALSPORT, s. r. o.

Asociace výrobců a dovozců jízdních kol