Detail právnické autorizované osoby

Název právnické osoby: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p. o.
IČO: 75150131
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Velká Hradební 1025/19, 40001 Ústí nad Labem
Webová stránka: www.ddmul.cz

Autorizovaní zástupci právnické osoby

  • Bc. Jaroslava Bílská
  • PaedDr. Jan Eichler
  • Bc. Petra Mecelová

Telefony

Jméno nebo popis Telefon
DDM a Zařízení pro DVPP 475210861
Ingr. Ingrid Vlčková 737133793

Emaily

Jméno nebo popis E-mail
DDM a Zařízení pro DVPP