Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Prodavač uměleckých předmětů
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, rámcové stanovení doby vzniku, určení materiálového a technologického zpracování, užití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předložený starožitný předmět z hlediska uměleckého zpracování, doby vzniku, postupu výroby a použitých materiálů Ústní ověření
b Seznámit zákazníka s funkčností starožitného předmětu s ohledem na jeho jedinečnost a se způsoby jeho užití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Komunikace se zákazníkem v českém i cizím jazyce s využitím odborných znalostí z dějin umění a užitého umění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést prodejní rozhovor na určené téma v českém jazyce Praktické předvedení
b Předvést prodejní rozhovor na určené téma v anglickém jazyce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení prodejní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy evidence zboží Ústní ověření
b Rozlišit a popsat předloženou dokumentaci hotovostního a bezhotovostního prodeje Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozlišit a určit druhy předložených certifikátů pravosti, vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést jednotlivé fáze hotovostní platby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést jednotlivé fáze bezhotovostní platby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní orientace v komisním a aukčním prodeji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy a užití komisního prodeje a výkupu Ústní ověření
b Vysvětlit postupy a užití aukčního prodeje Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a uložení zboží z hlediska různého starožitného sortimentu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ošetření a uložení předmětu z kovu (oceli, barevných kovů, drahých kovů) a předvést manipulaci s ním Ústní ověření a praktické předvedení
b Popsat způsoby ošetření a uložení předmětu ze dřeva a předvést manipulaci s ním Ústní ověření a praktické předvedení
c Popsat způsoby ošetření a uložení předmětu ze silikátu (sklo, porcelán, keramika) a předvést manipulaci s ním Ústní ověření a praktické předvedení
d Popsat způsoby ošetření a uložení předmětu z textilu nebo papíru a předvést manipulaci s ním Ústní ověření a praktické předvedení
e Popsat způsoby ošetření a uložení předmětu výtvarného umění a předvést manipulaci s ním Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Využití výpočetní techniky a internetu k prodeji v kamenných obchodech a e-shopech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vyhledání předmětu starožitného charakteru na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nabídku předmětu starožitného charakteru na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat jiné formy využití výpočetní techniky při prodeji starožitností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost různého starožitného sortimentu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést balení a expedici vybraného předmětu ze skla a porcelánu Praktické předvedení
b Předvést balení a expedici předmětu nepravidelného tvaru Praktické předvedení
c Předvést dárkové balení vybraného předmětu Praktické předvedení
d Popsat balení a expedici předmětu většího rozměru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování zboží na prodejně, prodejních výstavách, veletrzích a aukcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést aranžování zboží na prodejně s ohledem na specifika materiálu, vysvětlit zvláštnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zvláštnosti aranžování zboží na výstavách a veletrzích s ohledem na specifika materiálu Ústní ověření
c Popsat zvláštnosti aranžování zboží na aukcích s ohledem na specifika materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce, tj. k ověření kompetencí podle tohoto hodnoticího standardu, ukázky prodejní dokumentace a nejméně 7 kusů předmětů uměleckořemeslného nebo starožitného charakteru z různých materiálů. Každý předmět může být použit pro ověření i více kritérií.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace starožitníků, o. s.

Rudolfinea