21.09.2014

Mnozí školáci a studenti mají proti povinné školní docházce značné výhrady a návštěvu školy berou jako nutné zlo. V dospělosti se pak ale často situace obrátí a další vzdělávání je bráno jako vítaná součást osobního a kariérního rozvoje. Filip Konečný je jedním z dospělých studentů, kteří si našli ke vzdělávání kladný přístup – „povinné školní biflování“ zaměnil za „celý život se chci učit něco nového“. Jako technický inženýr s láskou ke sportu si na www.vzdelavaniaprace.cz našel kurzy sportovní masáže zakončené zkouškou podle Národní soustavy kvalifikací. Díky certifikátu si tak může pořídit živnostenský list a provozovat masáže profesionálně.

Filip Konečný pracuje v technickém oboru, ale volný čas rád tráví sportovními aktivitami se svou rodinou. V zimní sezóně s kamarádem provozují lyžařskou školu, takže má ke sportu opravdu blízko. Navíc zastává názor, že by se člověk měl vzdělávat a zkoušet nové věci po celý život. „Hledal jsem něco, co bych využil jako aktivní sportovec. Vypsané kurzy, sportovní masér na Střední zdravotnické škole v Hranicích, mě svým obsahem oslovily, tak jsem to zkusil. Sportování je můj koníček a také jsem se chtěl naučit něco nového a užitečného pro rodinu,“ říká sympatický inženýr. Pro Filipa byly kurzy velmi zajímavé, už jen proto, že obsah studia byl velmi rozdílný od jeho technického vzdělání.

Kurz byl časově náročný, celkem 150 hodin studia bylo rozděleno na teoretickou a praktickou část a studenti jej museli často kombinovat se svým zaměstnáním. Ze všech masérských postupů psali studenti pravidelně testy, aby si probíranou látku připomněli. „Závěrečná zkouška k získání profesní kvalifikace se skládala z testu a praktické ukázky vylosovaného postupu masáže. Závěrem jsme museli projít i ústním přezkoušením, kde po nás byly požadovány teoretické znalosti.“Podle Filipa byla zkouška adekvátní naučeným znalostem z kurzu.„Kdo přípravný kurz poctivě navštěvoval, zkoušku složil bez problémů,“ myslí si.

Díky certifikátu si mohou absolventi založit živnost

Se získaným osvědčením by si mohl pan Konečný založit živnost a nabízet sportovcům své služby, takové ambice však zatím nemá. Získané osvědčení vnímá jako součást svého celoživotního vzdělávání a rozšíření svých znalostí. „Mám svou práci a získané dovednosti zatím využiji doma pro rodinu a známé nebo při výuce lyžování. Ale nikdy neříkej nikdy,“ dodává.

Účastníky kurzu však bývají i tací, kteří chtějí získat osvědčení o vykonání kvalifikační zkoušky, na jejímž základě si chtějí zřídit vlastní živnost. To potvrzuje pan Antonín Janásek, který vede praktickou část kurzů a zároveň je i autorizovanou osobou v rámci systému Národní soustavy kvalifikací. „Po získání certifikátu z kvalifikační zkoušky si může absolvent zažádat o vlastní živnost a může nabízet sportovní, rekondiční a relaxační masáže. Tento kurz je tedy vstupní branou pro ty, kteří se chtějí masážemi zabývat profesionálně, neboť bez získaného osvědčení to nejde. Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří zatím o oboru nic netuší, ale chtěli by se v něm uplatnit.“Podle Antonína Janáska pracují absolventi s profesní kvalifikací často v soláriích, masérských salonech, wellness centrech a menší část spolupracuje se sportovci ve sportovních klubech. Někteří z jeho bývalých žáků našli uplatnění i v lázních.

O kurzech sportovní masér a získání profesní kvalifikace

V České republice je v současné chvíli 30 autorizovaných osob, které mohou zkoušet profesní kvalifikaci sportovní masér. V nabídce je také mnoho kurzů dalšího vzdělávání, kde se zájemci mohou naučit teorii i praxi. Při zkoušce absolventi prokazují všeobecnou znalost anatomie i fyziologických funkcí a prakticky předvádějí různé masážní techniky.

Kurzy, kde vyučuje pan Antonín Janásek, se konají ve Střední zdravotnické škole v Hranicích a jsou akreditované MŠMT. Mají rozsah 150 vyučovacích hodin rozdělených na teoretickou a praktickou část, na kterou je kladen větší důraz. Závěrečná zkouška se koná před autorizovanou osobou dle hodnoticích standardů definovaných MŠMT. Po úspěšném složení zkoušky může absolvent získat uplatnění jako masér mimo zdravotnická zařízení nebo si zažádat o živnostenský list. Zájemci o danou profesi mohou více informací zjistit na portálu www.vzdelavaniprace.cz, kde najdou přesný popis kvalifikace, kritéria, která jsou pro ni požadována a hodnocena, výčet zkoušek a také přehled zaměstnavatelů, kteří na danou pozici aktuálně hledají pracovníky.

Zdroj:  vzdelavaniaprace.cz