28.09.2014

V Česku je nyní téměř 630 tisíc nezaměstnaných. Nejvíc v historii. Aby jejich vyhlídky byly o něco lepší, mohou se vzdělávat či změnit profesi.

Rekvalifikace
V loňském roce prošlo rekvalifikačními kurzy přes 40 tisíc uchazečů o zaměstnání. Stálo to přes 300 milionů korun. Díky rekvalifikaci se naučíte něco nového a tím se stanete pro zaměstnavatele zajímavější. „Jde o to, aby člověk, který takovým kurzem úspěšně projde, našel v co nejkratší době nové místo,“ říká generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková a dodává: „Celkem 60 procentům uchazečů, kteří úspěšně zakončí některý z rekvalifikačních kurzů, se podaří získat během jednoho roku nové zaměstnání.“ Největší zájem je o rekvalifikace zaměřené na počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, účetnictví, svářečské umění či řidičské průkazy včetně těch profesních. Vybrat si můžete ze tří variant rekvalifikací - ty, které zajišťuje úřad práce, ty, jež si zvolíte sami, a kurzy u zaměstnavatelů. Rekvalifikace přes úřad práce - Absolvujete pohovor s úřednicí a vyberete si kurz, který by se vám líbil, ale zároveň odpovídal potřebám trhu. Musíte splnit také určité požadavky - být v evidenci úřadu práce, být zdravotně způsobilí a mít potřebné vzdělání. Nemůžete jít hned na marketingového specialistu, když nemáte střední školu. Úřad práce se domluví se školicím zařízením a sepíše s vámi dohodu. Pak uhradí veškeré náklady na rekvalifikaci a může poskytnout i příspěvek na výdaje s ní spojené, jako je například jízdné či pojištění pro případ škody. Podpora v nezaměstnanosti je v době rekvalifikace vyšší - 60 procent předchozího čistého měsíčního příjmu. Zvolená rekvalifikace - Sami si najdete kurz, oznámíte to na úřadě a vyplníte patřičné formuláře. Požadavek posoudí odborná komise. Pokud jej schválí, vystaví vám potvrzení o úhradě kurzovného. Cena nesmí v období tří let přesáhnout částku 50 000 korun. Proplacení rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci úřadu práce. Při této rekvalifikaci však nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti ani se vám neproplácejí další náklady. U obou těchto rekvalifikací platí, že pokud na ně člověk bez vážných důvodů nenastoupí nebo je předčasně ukončí, bude muset kurzovné, případně veškeré výdaje, uhradit sám. Rekvalifikace od zaměstnavatele - O příspěvek na získání nebo obnovení kvalifikace svých pracovníků mohou požádat i zaměstnavatelé. Po důkladném posouzení a na základě písemné dohody jim úřad poskytne peníze.
Stáže ve firmách
Je to sice jen na půl roku, ale je to šance. Projekt je určen především čerstvým absolventům, lidem po rodičovské dovolené, starším 50 let a dlouhodobě nezaměstnaným. Na webu si podle regionu a zaměření najdete stáž, která by se vám líbila, a možná budete mít štěstí a zaměstnavatel si vás vybere. Zatím na stáže nastoupilo asi pět tisíc lidí. Do května je projekt otevřen ještě pro další tisícovku zájemců. Hlásit se tedy mohou jak uchazeči, tak firmy. Na stáži si pod vedením zkušeného mentora rozšíříte své odborné znalosti a získáte praktické dovednosti. Mzdové a další náklady se zaměstnavatelům hradí ze státního rozpočtu a z evropského fondu. http://www.stazevefirmach.cz
Národní soustava kvalifikací
Než jste dostali výpověď, pracovali jste jako účetní. Nemůžete najít uplatnění, míst je na trhu práce málo. Ve volném čase jste ale vždy rádi vařili pro sebe i své přátele. Co takhle změnit profesi a živit se jako kuchaři? Pomůže vám v tom systém Národní soustava kvalifikací, kde je možné absolvovat zkoušku z profesní kvalifikace. Stačí se jen přihlásit k autorizované osobě, která vás přezkouší z požadovaných znalostí a dovedností, a osvědčení o nové kvalifikaci máte v kapse. Žádné oficiální vzdělání k tomu nepotřebujete, jen musíte dokázat, že to umíte. Je však dobré se před přihlášením na zkoušku podívat na stránky Národní soustavy kvalifikací, co od vás bude zkoušející vyžadovat. Přezkoušení vyjde na 1 500 až 13 tisíc korun. „Záleží na oboru. Například zkouška na pracovního potápěče trvá až tři dny a má náročné technické a materiální požadavky, proto je dražší,“ říká Ivo Jupa, hlavní manažer projektu NSK. Pokud jste vedeni na úřadu práce a absolvujete rekvalifikační kurz, lze v jeho rámci zkoušku proplatit. Zeptejte se své kontaktní osoby na úřadu práce, jaké podmínky musíte splňovat. Jestliže jako kuchaři ještě neumíte všechno a na zkoušku si netroufáte, můžete se přihlásit nejprve do kurzu a teprve potom se nechte otestovat. Profesní zkoušky absolvovalo už téměř 90 tisíc lidí. http://www.vzdelavaniaprace.cz, http://www.narodnikvalifikace.cz
Projekty Evropského sociálního fondu
Absolventi škol to mají na trhu práce hodně složité. Vedle lidí nad 55 let a matek po mateřské dovolené patří k nejrizikovějším skupinám, místo téměř nemají možnost sehnat. Zajímavé pro ně mohou být programy placené z Evropského sociálního fondu. Například na Olomoucku teď existuje projekt Podnikaví absolventi, který je určen maturantům a lidem s výučním listem. Snaží se je nasměrovat na cestu, při které mohou zvýšit své šance na trhu práce. Anebo pokud mají nápad, mohou se rovnou pustit do podnikání, projekt jim poradí, jak na to. Podobných aktivit lze najít víc, a to na internetových stránkách Evropského sociálního fondu. Nejprve klikněte na záložku Realizované projekty, jako oblast vyberte Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Pak už specifikujete požadavky na region a vyberete i skupinu, do které patříte - lidé do 25 let nebo ti bez praxe… http://www.esfcr.cz
Pokud patříte do rizikové skupiny - tedy jste matka po mateřské, člověk starší 55 let nebo absolvent bez praxe, zkuste se zaměstnavateli nabídnout sami. Jste-li vedeni na úřadu práce, může na vás získávat až 15 tisíc korun měsíčně. Takovou sumu nabízí ministerstvo práce a sociálních věcí podnikatelům, kteří vytvoří společensky účelné pracovní místo. Funguje to celkem jednoduše: drobný podnikatel si nasmlouvá zajímavé zakázky. Nestačí na ně sám, tak se zajde zeptat na úřad práce, zda tam náhodou zrovna nemají nějakého šikovného absolventa, který by mu mohl pomoci. Bude mít štěstí a takového člověka najde. Domluví se s úřednicemi a zaměstná ho. Dostane na něj příspěvek až 15 tisíc korun měsíčně - záleží na tom, jak práci v oboru a v daném regionu ohodnotí úřednice. Ani sociální a zdravotní pojištění nového zaměstnance nepůjde z peněženky podnikatele, ale ze státní, respektive evropské kasy. Podnikatel ovšem musí počítat s pravidelným papírováním, například o docházce, a dalšími povinnostmi. A musí prokázat bezdlužnost. Měl by také zajistit mentora, který bude dohlížet na to, jak mladý člověk pracuje. Na mentora dostane samozřejmě též mzdový příspěvek. Na požádání zaměstnavatele je možné zajistit pro nového pracovníka i potřebnou rekvalifikaci. Podnikatel získá zcela zdarma pracovní sílu na plný úvazek. Po roce se může rozhodnout, zda si zaměstnance nechá a už si ho bude platit sám, nebo jestli se s ním rozloučí. V takovém případě má však mladý člověk roční praxi, se kterou se na trhu práce uplatní mnohem lépe. Nezaměstnaní takto často získávají místa jako řidiči, pojišťovací zprostředkovatelé, recepční, zubní technici, prodavači, administrativní síly, asistenti, pracovníci v pohostinství a ve službách, dělníci, konstruktéři či řemeslníci.
Zdroj: Mladá fronta DNES, 27.2.2014