28.02.2020

V zájmu dalšího rozvoje NSK zajistili tvůrci systému pro klienty, kteří úspěšně složili zkoušku, možnost bezplatně získat tzv. „Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace“.

Dodatek je součástí dokumentů Europass. Doplňuje osvědčení o získání profesní kvalifikace tím, že uvádí odborné způsobilosti převzaté ze schválené anglické verze kvalifikačního standardu. Obsahuje i další informace a potvrzuje úroveň kvalifikace ve vztahu k Evropskému rámci kvalifikací.

Svým pojetím a obsahem Dodatek napomáhá porozumění a rozšiřuje možnost uznání profesní kvalifikace ve vazbě na certifikát, vystavený zájemci autorizovanou osobou na základě úspěšného složení zkoušky. Uplatní se při hledání práce na pracovním trhu v České republice i v zahraničí.

Dodatek o získání profesní kvalifikace v anglickém jazyce může jednoduchým způsobem vygenerovat každá autorizovaná osoba využívající Informační systém pro kvalifikace autorizace, případně je možné jej získat prostřednictvím centra Europass.

Ukázka Dodatku k osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Zdroj: Blog NSK