Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer nákupu velkoobchodu
Platnost standardu: od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Manažer nákupu velkoobchodu (66-99-R/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Manažer nákupu velkoobchodu 66-011-R 6

Vztahy s dalšími kvalifikacemi