Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký štukatér
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava surovin a materiálů pro štukatérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělat sádru do misky pro účely odlévání do forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozlišit štuk pro interiér a exteriér, popsat technologický postup míchání Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit z předložených surovin separační materiál pro formovací a licí techniky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování forem pro štukatérskou práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup, určit nářadí, pomůcky a materiál pro zhotovování forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaformovat předložený jednoduchý model do lukoprénové jednoduché zrcadlové formy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit funkci separování modelů a forem Ústní ověření
d Popsat postup zhotovování složité vícedílné formy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování šablon pro tažení architektonických prvků pro interiéry a exteriéry stavebně historických objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup výroby šablony pro vytažení průběžného profilu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrobit a sestavit šablonu pro vytažení průběžného profilu na desce stolu podle předloženého okótovaného náčrtu Praktické předvedení
c Vytáhnout jednoduchou lištu ze sádry na desce stolu o délce 1 m Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat techniku tažení šablon do kruhu a elipsy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sesazení a modelace štukových slohových prvků a modelů z tažených sádrových profilů do lukoprénových forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii vsazení průběžného ozdobného ornamentu a ozdobného rohu do sádrové lišty pro zaformování do elastické formy Ústní ověření
b Sesadit a začistit čtvercový rám pro lukoprénovou formu z průběžné sádrové lišty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční modelování plastických prvků štukatérské výzdoby podle předlohy nebo výtvarného návrhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymodelovat plastický ornament části vybraného modelu konzole a plastického ornamentu z hlíny pro předpokládané zaformování Praktické předvedení
b Popsat technologické postupy štukatérské práce z dalších modelovacích materiálů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy štukatérské výzdoby v interiéru a exteriéru budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit předložený poškozený předmět štukatérského charakteru nebo část štukatérské výzdoby v určeném interiéru nebo exteriéru Ústní a písemné ověření
b Zařadit předložený předmět nebo část štukatérské výzdoby do historického období Ústní ověření
c Stanovit a objasnit technologický postup opravy předmětu nebo části štukatérské výzdoby Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést opravu předmětu nebo části štukatérské výzdoby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování štukových, sgrafitových a jiných dekoračních omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup práce pro štukové nebo sgrafitové omítky Ústní ověření
b Stanovit druhy a přípravu materiálu, vybrat nářadí a pomůcky podle druhu omítky Praktické předvedení
c Zhotovit dekorační omítku dle zadání o ploše nejméně 1 m2 Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytvoření modelu balustrádní kuželky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup výroby balustrádní kuželky včetně přípravku Ústní ověření
b Zhotovit balustrádní kuželku včetně přípravku Praktické předvedení a ústní ověření
c Z předložených vzorků kamene rozlišit mramor od umělého mramoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení provedené práce je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a její estetické ztvárnění.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Akant Art Praha

Rudolfinea, o. s.

Pavel Janík – OSVČ, umělecký štukatér a učitel praktického vyučování na SOŠ uměleckořemeslné, Praha 9