Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Hutník (21-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Hutník přípravář / hutnice přípravářka vsázky aglomerace 21-002-H 3
Hutník tavič / hutnice tavička neželezných kovů 21-006-H 3
Hutník tavič / hutnice tavička ocelí 21-004-H 3
Hutník vysokopecař / hutnice vysokopecařka 21-005-H 3
Hutník/hutnice v recyklaci neželezných kovů 21-024-H 3
Hutník tažeč / hutnice tažečka kovů 21-007-H 3
Hutník valcíř / hutnice valcířka kovů 21-008-H 3

Profesní kvalifikace