Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 91 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Báňský úpravář uhlí 21-001-H Platný 3
Báňský úpravář uranu 21-067-H Platný 3
Dispečer důlní výroby 21-064-M Platný 4
Dispečer lomové těžby 21-063-M Platný 4
Důlní elektrikář silnoproudých zařízení 21-091-H Platný 3
Expedient metalurgických výrobků 21-044-H Platný 3
Formíř-jádrař 21-010-H Platný 3
Horník kombajnér rubání a ražení 21-033-H Platný 3
Horník předák rubání a ražení 21-034-H Platný 3
Horník v ostatních činnostech v dole 21-035-H Platný 3
Hutní technik dispečer 21-028-M Platný 4
Hutní technik metalurg 21-061-M Platný 4
Hutní technik mistr 21-029-M Platný 4
Hutní technik operátor 21-030-M Platný 4
Hutní technik přípravář výroby 21-072-M Platný 4
Hutní technik řízení jakosti 21-060-M Platný 4
Hutní technik technolog 21-031-M Platný 4
Hutník přípravář vsázky aglomerace 21-002-H Platný 3
Hutník tavič neželezných kovů 21-006-H Platný 3
Hutník tavič ocelí 21-004-H Platný 3
Hutník tažeč kovů 21-007-H Platný 3
Hutník v recyklaci neželezných kovů 21-024-H Platný 3
Hutník valcíř kovů 21-008-H Platný 3
Hutník vysokopecař 21-005-H Platný 3
Hydraulikář v těžbě a úpravě nerostných surovin 21-071-H Platný 3
Klapkař 21-032-H Platný 3
Koksař obsluha baterií 21-022-H Platný 3
Koksař obsluha chemické části koksovny 21-023-H Platný 3
Kovárenský technik mistr 21-046-M Platný 4
Kovárenský technik technolog 21-047-M Platný 4
Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů 21-062-M Platný 4
Kovář ruční 21-016-H Platný 3
Kovář strojní 21-015-H Platný 3
Laborant v metalurgii 21-059-H Platný 3
Lisař na protlačovacích lisech 21-039-H Platný 3
Lisař na strojích s manuální obsluhou 21-040-H Platný 3
Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách 21-009-H Platný 3
Mechanik geologicko-průzkumných zařízení 21-017-H Platný 3
Metalograf 21-077-M Platný 4
Modelář ve slévárenství 21-025-H Platný 3
Narážeč 21-069-H Platný 3
Obsluha nakládacích a přibírkových strojů v dole 21-070-H Platný 3
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji 21-003-H Platný 3
Obsluha třídírny uranu 21-065-H Platný 3
Obsluha úpravny kamene 21-019-H Platný 3
Operátor 3D tiskáren slévárenských forem a jader 21-083-M Platný 4
Operátor pásové dopravy 21-074-M Platný 4
Operátor podzemního zásobníku plynu 21-075-M Platný 4
Plynoměřič v dole 21-078-H Platný 3
Pracovník protiotřesové prevence v dole 21-085-H Platný 3
Pracovník protiprůtržové prevence v dole 21-086-H Platný 3
Pracovník údržby dopravních tratí v dole 21-079-H Platný 3
Pracovník výplachového servisu 21-045-M Platný 4
Pracovník výzkumu vrtů a sond 21-066-M Platný 4
Prachoměřič v dole 21-084-H Platný 3
Provozní těžař ropy a plynu 21-012-H Platný 3
Provozní zámečník v dole 21-081-H Platný 3
Řidič důlní kolejové lokomotivy 21-050-H Platný 3
Řidič kolesového nakladače 21-020-H Platný 3
Řidič pásového vozu 21-021-H Platný 3
Řidič rypadla 21-018-H Platný 3
Řidič velkostroje 21-014-M Platný 4
Řidič závěsné lokomotivy v dole 21-051-H Platný 3
Servisní technik karotážních přístrojů 21-055-M Platný 4
Slévárenský technik metalurg 21-057-M Platný 4
Slévárenský technik mistr 21-036-M Platný 4
Slévárenský technik modelář 21-037-M Platný 4
Slévárenský technik řízení jakosti 21-058-M Platný 4
Slévárenský technik technolog 21-038-M Platný 4
Slévárenský technik technolog IT 21-076-M Platný 4
Strojník degazační stanice 21-080-H Platný 3
Tavič 21-011-H Platný 3
Technik karotáže a perforace 21-052-M Platný 4
Technik protiprašné prevence v dole 21-097-M Platný 4
Technik přípravy důlní výroby 21-053-M Platný 4
Technik přípravy lomové těžby 21-049-M Platný 4
Technik řízení montáže a údržby strojní dopravy 21-073-M Platný 4
Technik technického rozvoje v uhelném dole 21-096-M Platný 4
Technolog důlního díla 21-056-M Platný 4
Technolog lomové těžby 21-102-M Platný 4
Technolog těžby ropy a zemního plynu 21-026-M Platný 4
Vedoucí důlní klimatizace 21-088-M Platný 4
Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu 21-027-M Platný 4
Vedoucí těžebního úseku v uhelném dole 21-098-M Platný 4
Vrtač pro trhací práce 21-068-H Platný 3
Vrtač průzkumných vrtů 21-013-H Platný 3
Vrtač v dole 21-054-H Platný 3
Výplachový technik 21-048-M Platný 4
Vzorkař štěrků a kameniva 21-103-H Platný 3
Vzorkař uhlí 21-104-H Platný 3
Zámečník pro závěsnou dráhu v dole 21-082-H Platný 3