Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Instalatér

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Na úplnou profesní kvalifikaci Instalatér (kód:36-99-H/25) navazuje profesní kvalifikace Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód:36-148-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Instalatér (36-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H 3
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H 3
Topenář 36-004-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Instalatér (36-99-H/25) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H 3
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H 3
Topenář 36-004-H 3