Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technik výtahů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik výtahů (23-99-M/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Servisní pracovník výtahů 23-048-H 3
Odborný servisní pracovník výtahů 23-049-M 4
Elektromechanik pro výtahy 26-011-H 3
Zobrazit historické