Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Tesař

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Tesař (36-64-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Tesař/tesařka pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí 36-074-H 3
Tesař/tesařka pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí 36-071-H 3
Tesař/tesařka 36-051-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Tesař (36-99-H/29) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Tesař/tesařka pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí 36-074-H 3
Tesař/tesařka pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí 36-071-H 3
Tesař/tesařka 36-051-H 3
Zobrazit historické