Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Agriculture
Skupina oborů: Agriculture and Forestry
Povolání: Livestock specialist
Platnost standardu: From 14/10/2015
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Characteristics of cattle farming in the Czech Republic

4

Applying valid legislation for cattle farming

4

Documentation and marking of cattle

4

Evaluation of the breeding environment, technology and systems of stables for cattle

4

Evaluation of nourishment and organization of the cattle feeding system

4

Evaluation of cattle milk yield

4

Evaluation of cattle meat yield

4

Ensuring the reproductive success of cattle

4

Ensuring cattle health

4

Management and mentoring of personnel involved in animal husbandry

4

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for agriculture. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic.

 

Following entities represented in the work group have contributed:

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.

Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

AGRO Jesenice u Prahy, a. s.