Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Administrátor krematoria

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Administrátor krematoria (69-99-M/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Administrátor krematoria 69-047-M 4