Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vzorkař pitné vody

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Vzorkař pitné vody (36-99-H/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Vzorkař pitné vody 36-079-H 3