Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník , Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba materiálů pro výrobu čalounění soudobou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci čalouněného nábytku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit hlavní materiály nosné a pružicí s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit hlavní materiály tvarovací a pružicí s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit hlavní materiály izolační a separační s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit pomocné materiály včetně zdobných a lepidel s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit jeden nebo více potahových materiálů s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navrhování rozměrů a skicování čalounění s využitím ergonomie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat podle výšky osoby a délky chodidla délku jednodílné matrace, stanovit šířku matrace a tuto matraci naskicovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit a naskicovat výšku, sklony a rozměry sedadla a opěradla židle k jídelnímu stolu bez područek, u židle s područkami výšku a sklon područek Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit a naskicovat rozměry taburetu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit, popsat a naskicovat rozměry sedadla, opěradla, područek, boční hlavové opěrky odpočivného křesla „ušák“ a určit výšky ve vzájemných poměrech Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit a naskicovat šířku a hloubku sedadel pohovek - dvoumístné, třímístné Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit rozměry a naskicovat detail područky odpočivného křesla s plaketkou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr nářadí, nástrojů, měřidel, strojů pro výrobu, opravy a balení při čalounění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a opravy čalounění soudobou technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat stroje pro výrobu a opravy čalounění soudobou technologií Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit balicí zařízení podle způsobu balení a druhu balicího materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat nářezový plán na tvarovací materiály Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat střihový plán na kypřicí materiály Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat střihový plán na potahové textilie Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat střihový plán na technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypracovat střihový plán na syntetické náhražky usně Praktické předvedení a ústní ověření
f Vypracovat střihový plán na usně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného soudobou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit ruční řezací strojek na pěnové materiály a podle nářezového plánu strojně dělit rovně a tvarově tvarovací a kypřicí pěnové materiály Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit ruční řezací strojek s kotoučovým nožem a podle střihového plánu strojně dělit potahový materiál, technické textilie a rouna Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit ruční řezací strojek s vertikálním nožem a podle střihového plánu strojně dělit potahový materiál, technické textilie a rouna Praktické předvedení a ústní ověření
d Vhodně nastavit obnitkovací průmyslový šicí stroj a strojově obnitkovat jednotlivé části potahových textilií Praktické předvedení a ústní ověření
e Vhodně nastavit průmyslový jednojehlový šicí stroj a strojově sešít jednotlivé části potahových a technických materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
f Vhodně nastavit průmyslový šicí stroj jednojehlový řasicí s ořezem a sešít včetně řasení potahový materiál s rounem Praktické předvedení a ústní ověření
g Vhodně nastavit průmyslový dvoujehlový šicí stroj a všít zdrhovadlo Praktické předvedení a ústní ověření
h Vhodně nastavit průmyslový dvoujehlový sloupkový šicí stroj a zdobně prošít sešité švy Praktické předvedení a ústní ověření
i Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování čalounění nábytku soudobou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kostru výrobku, případně upravit hrany Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat podle výkresové dokumentace rozkládací, polohovací nebo jiné prvky a systémy, provést montáž a zkontrolovat funkčnost vybraného prvku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat a upevnit nosné a pružicí prvky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vybrat tvarovací a pomocné materiály, zhotovit tvar včetně použití pomocných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat kypřicí materiály, kypřit Praktické předvedení a ústní ověření
f Vybrat potah, potahovat včetně použití zdobných a začišťovacích prvků Praktické předvedení a ústní ověření
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění soudobou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž jednotlivých částí čalounění s ohledem na předpokládanou úroveň oprav Praktické předvedení a ústní ověření
b Demontovat výklopné nebo polohovací nebo jiné kování a při nebo po opravě znovu namontovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a posoudit stav kostry čalouněného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Očistit kostru od zbytků čalounění, lepidel, odstranit hřebíky, sponky Praktické předvedení a ústní ověření
e Zjistit rozsah úprav kostry, rozhodnout o způsobu a provedení oprav Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit a připravit dělením, sešíváním, prošíváním, jiným spojováním materiály hlavní a pomocné včetně zdobných Praktické předvedení a ústní ověření
g Spojovat potah skrytým stehem (např. v rozích potahu) Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést rekonstrukci čalounění od základu až po potah Praktické předvedení a ústní ověření
i Při pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat zhotovený výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Do formuláře zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

  • čalounění křesla pevného, nerozkládacího s čalouněnými područkami, s pružným podkladem sedadla a opěradla – potah useň
  • opravu celočalouněného výrobku s výklopným nebo polohovacím kováním, např. válendy s úložným prostorem pod lehací výklopnou plochou - potah textil

 

Autorizovaná osoba si pro zkoušku připraví odpovídající dílce čalouněného nábytku tak, aby mohl uchazeč prokázat všechny odborné kompetence. V případě, že je zhotovován nebo opravován výrobek, který některé z požadovaných dovedností neobsahuje, je třeba, aby zkoušený na vzorcích materiálů předvedl dělení materiálů, spojování, strojové šití, obnitkování, všívání zdrhovadla, prošívání, další dovednosti, které jsou v profesní kvalifikaci obsaženy.

 

Při praktickém ověřování odborných kompetencí je třeba přihlížet ke kvalitě zhotovovaného výrobku, vzhledu a funkčnosti a rovněž k bezpečnému provádění všech úkonů a k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

 

Ověřování kritérií hodnocení písemnou formou bude realizováno vypracováním odpovědí na daná kritéria hodnocení příslušné odborné kompetence na PC nebo na označené listy papíru.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AKSAMITE, spol. s r. o.

BPP, spol. s r. o.

Cech čalouníků a dekoratérů

Čalounictví Bednář

Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy