Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojní zámečník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Do úplné profesní kvalifikace Strojní mechanik (kód:23-99-H/25) je integrovaná profesní kvalifikace Dělník ve strojírenské výrobě (kód:23-007-E).
Do úplné profesní kvalifikace Strojní mechanik (kód:23-99-H/25) je integrovaná profesní kvalifikace Kontrolor strojírenských výrobků (kód:23-006-E).
Do úplné profesní kvalifikace Strojní mechanik (kód:23-99-H/25) je integrovaná profesní kvalifikace Montér strojů a zařízení (kód:23-004-E).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Strojní mechanik (23-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel 23-071-H 3
Provozní zámečník 23-073-H 3
Montér ocelových konstrukcí 23-002-H 3
Opravář strojů a zařízení 23-001-H 3
Zámečník 23-003-H 3
Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-054-H 3
Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-055-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Strojní mechanik (23-99-H/25) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel 23-071-H 3
Provozní zámečník 23-073-H 3
Montér ocelových konstrukcí 23-002-H 3
Opravář strojů a zařízení 23-001-H 3
Zámečník 23-003-H 3
Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-054-H 3
Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-055-H 3