Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklářský technik tavení
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Technologie silikátů (28-46-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Keramický technik kontrolor jakosti 28-082-M 4
Keramický technik mistr 28-028-M 4
Keramický technik technolog 28-029-M 4
Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla 28-067-M 4
Sklářský technik kontrolor jakosti/sklářská technička kontrolorka jakosti 28-087-M 4
Sklářský technik tavení pro ruční výrobu užitkového skla 28-066-M 4
Sklářský technik technolog pro ruční výrobu užitkového skla 28-068-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
14.10.2015 14.3.2020 14.10.2015