Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému plastikářskému výrobku Praktické předvedení
b Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého plastikářského výrobku, jednotlivé součásti, dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní plastové obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotoveného výrobku podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a určit technologické podmínky pro stanovený typ obuvi s pomocí výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout výrobní zařízení pro požadovaný vzor s přihlédnutím k výrobní dokumentaci podle předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit výrobní zařízení a materiál podle výrobního postupu pro sériovou výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj a zařízení pro vykonání zadané pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní údržbu a čištění strojů a zařízení s ohledem na dodržování BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést seřízení podle technického schématu u stanoveného stroje nebo zařízení pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým
spodkem
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava pasty PVC pro výrobu máčené a odlévané obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat suroviny pro přípravu pasty PVC (plastisol) pro výrobu máčené a odlévané obuvi Ústní ověření
b Stanovit technologický postup přípravy pasty PVC pro výrobu odlévané a máčené obuvi s využitím vyrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava směsí pro výrobu obuvi nebo podešví vstřikováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat suroviny pro přípravu PUR (polyuretan) nebo TPE(termoplastický elastomer) nebo EVA (ethylen vinyl acetat) směsi pro výrobu obuvi nebo podešví vstřikováním Ústní ověření
b Stanovit technologický postup přípravy PUR nebo TPE nebo EVA směsí pro výrobu obuvi nebo podešví vstřikováním s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi máčením a odléváním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a účel výrobní linky pro výrobu plastové obuvi máčením a odléváním Ústní ověření
b Vyjmenovat pracovní operace vykonávané na lince, popsat jejich účel Ústní ověření
c Předvést stanovenou pracovní operaci, popsat pracovní postup při výrobě plastové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi vstřikováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a účel výrobní linky pro výrobu celoplastové obuvi vstřikováním nebo pro výrobu obuvi s nástřikem monolitního nebo více komponentního spodku na svršek Ústní ověření
b Vyjmenovat pracovní operace vykonávané na lince pro výrobu celoplastové obuvi vstřikováním nebo pro výrobu obuvi s nástřikem monolitního nebo komponentního spodku na svršek, popsat jejich účel Ústní ověření
c Provést stanovenou pracovní operaci při výrobě plastové obuvi vstřikováním, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických a plastikářských strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat na stanoveném technologickém zařízení při výrobě plastové obuvi podle zadání, popsat technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat parametry a seřízení vstřikovacího stroje pro výrobu celoplastové obuvi podle výrobní dokumentace Ústní ověření
c Stanovit pracovní operace u výroby plastových spodkových dílců obuvi (podešev, mezipodešev a dalších) vstřikováním, stanovenou pracovní operaci předvést podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit pracovní operace u spojování materiálů svařováním, provést pracovní operaci podle výrobní dokumentace a podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a dokončování plastové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit pracovní operace na úpravu a dokončování plastové obuvi pro zadaný výrobní způsob a podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést stanovenou pracovní operaci v dokončovacím úseku při výrobě plastové obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku plastikářské výroby obuvi.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví, kritérium b); druh plastové obuvi (dílců a komponentů), ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi, kritérium a); druh plastové obuvi, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem, kritérium a); druh plastové obuvi, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Příprava směsí pro výrobu obuvi nebo podešví vstřikováním, kritérium a), b); zda bude zkouška prováděna v technologickém procesu výroby plastové obuvi nebo výroby podešví vstřikováním.

Autorizovaní osoba určí u odborných kompetencí Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem, kritérium a); Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi máčením a odléváním, kritérium c); Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi vstřikováním, kritérium c); Obsluha obuvnických a plastikářských strojů, kritérium d); Úprava a dokončování plastové obuvi, kritérium b), konkrétní pracovní operace, které vyplývají z daného výrobního způsobu, technických možností a strojního vybavení daného provozu.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha obuvnických a plastikářských strojů, kritérium a); druh technologického zařízení, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí. Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném procesu plastikářské výroby obuvi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leoš Duda - Leon SHOES

ORTO plus, s. r. o.