Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Košíkář a pletař

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv (33-58-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Košíkář a pletař/košíkářka a pletařka 33-052-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Košíkář a pletař (33-99-H/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Košíkář a pletař/košíkářka a pletařka 33-052-H 3
Zobrazit historické