Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dekoratér

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Dekoratér (33-99-H/15) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Dekoratér 33-013-H 3