Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Knihař

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Knihař (34-57-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Knihař na automatických knihařských linkách 34-001-H 3
Knihař na knihařských strojích 34-002-H 3