Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Manikérka a nehtová designérka
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do 28.10.2024
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 28.10.2024, pokud byl termín stanoven před 28.5.2024. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zhodnocení celkového stavu rukou a nehtů a navrhování postupu ošetření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit aktuální stav rukou a nehtů Ústní ověření a praktické předvedení
b Vyplnit klientskou kartu Praktické předvedení a písemné ověření
c Vysvětlit klientovi možnosti ošetření pokožky rukou a nehtů Praktické předvedení
d Doporučit klientovi optimální způsob ošetření podle zjištěného stavu rukou a nehtů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění péče o přírodní nehty klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit koupel rukou Praktické předvedení
b Vybrat vhodné pracovní nástroje a přípravky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vydezinfikovat ruce Praktické předvedení
d Upravit délku nehtů: zkracování, zapilování, tvarovaní nehtů Praktické předvedení
e Ošetřit okolí nehtového valu Praktické předvedení
f Upravit nehty francouzským lakováním a jednoduchým zdobením Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyleštit nehty Praktické předvedení
h Ošetřit okolí nehtů výživným přípravkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování pokožky rukou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdělení přípravků k péči podle charakteru ošetření Ústní ověření
b Provést peeling rukou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat vhodnou masku pro stárnoucí pokožku Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést parafínový zábal Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat masážní přípravek pro masáž rukou Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést masáž ruky Praktické předvedení
g Uvést možnosti alergie na masážní přípravky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování umělých nehtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Informovat klienta o metodách modelování umělých nehtů Praktické předvedení
b Popsat postup modelování nehtů metodami dostupnými na trhu, zhodnotit výhody a nevýhody metod Ústní ověření
c Vybrat potřebné pomůcky k modelování nehtů UV metodou Praktické předvedení
d Vymodelovat nehty UV metodou Praktické předvedení
e Upravit nehty tzv. francouzskou permanentní manikúrou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění depilace rukou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit potřebné kosmetické pomůcky a přípravky k depilaci rukou Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit pokožku rukou před depilací Praktické předvedení
c Vykonat depilaci pomocí vosku Praktické předvedení
d Ošetřit pokožku po depilaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané dezinfekční přípravky na dezinfekci kůže, pracovního nářadí a pomůcek u manikúry Ústní ověření
b Vydezinfikovat pracovní nástroje Praktické předvedení
c Uklidit pracoviště po klientovi a po skončení provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o ruce a nehty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob evidence a skladování kosmetických přípravků Ústní ověření
b Zkontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení manikúry, modeláže nehtů a zajistění hygieny a vystavit objednávku Praktické předvedení
c Vyhledat v nabídce trhu přípravky vhodné pro manikúru a zhodnotit použitelnost pro daný provoz Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o ruce a nehty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Informovat klienta o novinkách v oblasti péče o ruce a nehty Praktické předvedení
b Doporučit vhodné kosmetické přípravky k péči o ruce a nehty a vysvětlit přednosti a použití těchto přípravků Praktické předvedení
c Předvést přípravky klientovi s informací o jejich použití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění vyúčtování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
b Vyúčtovat tržby za prodej přípravků Praktické předvedení
c Vyjmenovat nákladové položky a výnosy pro podnikání v oboru Ústní ověření
d Vyjmenovat základní povinné daně a poplatky pro podnikatele v oboru včetně jejich lhůt splatnosti Ústní ověření
e Vyjmenovat způsoby evidence výnosů a nákladů a stručně vysvětlit základní podmínky jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/manikerka-pedikerka#zdravotni-zpusobilost).

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantovi. Při zkoušce je ověřována práce na nehtech obou rukou figuranta.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Anna Menzelová ml., Unie kosmetiček

Patricia Herrera, OSVČ

Jarmila Fendrychová, OSVČ