Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér tepelných foukaných izolací

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Montér tepelných foukaných izolací (36-99-H/24) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Montér/montérka tepelných foukaných izolací 36-101-H 3
Zobrazit historické