Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technik pro recyklaci

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik pro recyklace (28-99-M/20) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Technolog/technoložka pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů 28-073-M 4
Technolog/technoložka pro recyklaci odpadních pneumatik a pryží 28-074-M 4
Zobrazit historické