Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce dřevostaveb (33-99-H/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb 33-043-H 3
Výrobce/výrobkyně rámových dřevostaveb 33-044-H 3
Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů 33-045-H 3
Výrobce/výrobkyně skeletových dřevostaveb 33-046-H 3
Zobrazit historické