Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik meliorací (36-99-M/19) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik odvodňovacích soustav 36-157-M 4
Technik protierozních opatření 36-169-M 4
Technik závlahových soustav 36-156-M 4