Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Tkadlec tapiserií
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování materiálů a technik používaných v ručně tkané tapiserii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiálové složení vzorků předložených materiálů a popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení
b Určit a charakterizovat základní vzory od každé techniky tkaní tapiserií Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručně tkaných tapiserií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh tapiserie. Vybrat jeden typ techniky Praktické předvedení
b Vybrat materiály a určit jejich barevnost v návaznosti na výtvarný návrh Praktické předvedení
c Vypracovat technický výkres podle zvoleného typu techniky v poměru 1:1, max. velikosti formátu A4 Praktické předvedení
d Připravit pomůcky a nástroje pro zhotovení tapiserie dle technického výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení ručně tkané tapiserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit tapiserii podle výtvarného návrhu a technického výkresu Praktické předvedení
b Provést fixaci tapiserie napařením Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dokončení ručně tkané tapiserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Začistit a zakončit tapiserii podle typu Praktické předvedení
b Provést adjustaci tapiserie podle výtvarného návrhu a technického výkresu včetně zavěšení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Oprava a údržba ručně tkaných tapiserií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob následné údržby tapiserie Ústní ověření
b Popsat vhodné postupy oprav a údržby tapiserií v rámci jejich opotřebení běžným používáním Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si ke zkoušce přinese osobní pracovní pomůcky (nůžky, tkací jehly, tkací rám rozměru A3, kovovou vidličku, háček, velkou šicí jehlu, kreslicí potřeby na zhotovení návrhu).

 

V rámci hodnocení odborné způsobilosti Určování materiálů a technik používaných v ručně tkané tapiserii autorizovaná osoba určí, co bude předmětem praktického předvedení a ústního ověření u zkoušky.

Při ověřování kritéria hodnocení a) uchazeč určí materiálové složení 5 vzorků předložených materiálů a popíše jejich vlastnosti. Při ověřování kritéria hodnocení b) uchazeč určí a charakterizuje 3 základní vzory od každé techniky tkaní tapiserií.

Celkově se jedná o určování z uvedených vzorků materiálů: len, bavlna, hedvábí, vlna, ovčí rouno, nitě s různými efekty, příze PES, lýko, drát a dále ze 4 vzorků techniky gobelínové, 4 vzorků kelimu, 4 vzorků volné techniky a 4 vzorků spojek.

 

Při ověřování následujících kompetencí vytvoří uchazeč tapiserii dle vlastního návrhu (kolorovaná kresba A4, ručně vypracovaný technický výkres A4) zvolenými technikami v souladu s požadavky autorizované osoby.

Předmětem hodnocení zhotoveného výrobku je především jeho estetické ztvárnění, správné využití technologických postupů a dokonalost provedení použitých technik.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha

Rudolfinea, o. s.