Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 60 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
3D herní animátor/animátorka 82-063-N Platný 5
3D herní grafik/grafička 82-053-N Platný 5
3D charakterový animátor / charakterová animátorka 82-022-N Platný 5
Animátor/animátorka charakterové kreslené animace 82-023-N Platný 5
Animátor/animátorka klasické loutkové animace 82-054-N Platný 5
Brusič/brusička drahých kamenů 82-009-M Platný 4
Designér/designérka bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie 82-058-M Platný 4
Designér/designérka skla a světelných předmětů 82-064-M Platný 4
Designér/designérka uživatelského rozhraní videoher 82-061-M Platný 4
Garderobiér/garderobiérka 82-029-H Platný 3
Kastelán/kastelánka malého památkového objektu 82-036-T Platný 7
Kompozitor/kompozitorka obrazu audiovizuálního díla 82-045-N Platný 5
Kovotlačitel/kovotlačitelka 82-008-H Platný 3
Krejčí scénických kostýmů 82-019-H Platný 3
Level designér/designérka 82-060-M Platný 4
Muzejní edukátor/edukátorka 82-041-T Platný 7
Památkář krajinář / památkářka krajinářka 82-049-T Platný 7
Památkář průzkumník / památkářka průzkumnice 82-037-T Platný 7
Památkář/památkářka pro technické památky 82-048-T Platný 7
Počítačový 3D grafik / počítačová 3D grafička 82-030-N Platný 5
Pozlacovač/pozlacovačka rámů 82-025-H Platný 3
Producent/producentka animovaného audiovizuálního díla 82-050-T Platný 7
Producent/producentka videoher 82-056-R Platný 6
Produkční animovaného audiovizuálního díla 82-031-R Platný 6
Produkční kulturních projektů 82-027-R Platný 6
Restaurátor/restaurátorka uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-043-N Platný 5
Restaurátor/restaurátorka uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-026-N Platný 5
Restaurátor/restaurátorka uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-042-N Platný 5
Restaurátor/restaurátorka zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-028-N Platný 5
Ruční krajkář/krajkářka 82-033-H Platný 3
Ruční tkadlec/tkadlena 82-051-H Platný 3
Ruční vyšívač/vyšívačka 82-032-H Platný 3
Rytec/rytkyně drahých kamenů 82-010-M Platný 4
Správce/správkyně památkového objektu 82-018-M Platný 4
Storyboardista/storyboardistka 82-044-N Platný 5
Technický grafik / technická grafička videoher 82-057-M Platný 4
Technický herní designér / technická herní designérka 82-059-M Platný 4
Technik/technička památkové obnovy 82-038-N Platný 5
Tkadlec/tkadlena tapisérií 82-052-H Platný 3
Umělecký kašér / umělecká kašérka 82-015-H Platný 3
Umělecký kovář / umělecká kovářka 82-003-H Platný 3
Umělecký kovolijec a cizelér / umělecká kovolijka a cizelérka 82-040-H Platný 3
Umělecký pasíř / umělecká pasířka 82-007-H Platný 3
Umělecký pozlacovač / umělecká pozlacovačka 82-012-H Platný 3
Umělecký rytec / umělecká rytkyně 82-021-H Platný 3
Umělecký řezbář / umělecká řezbářka 82-002-H Platný 3
Umělecký sklenář vitrážník / umělecká sklenářka vitrážnice 82-065-H Platný 3
Umělecký štukatér / umělecká štukatérka 82-011-H Platný 3
Umělecký truhlář / umělecká truhlářka 82-001-H Platný 3
Umělecký vlásenkář a maskér / umělecká vlásenkářka a maskérka 82-034-M Platný 4
Umělecký zámečník / umělecká zámečnice 82-004-H Platný 3
Videoherní designér/designérka 82-055-M Platný 4
Výrobce/výrobkyně architektonických výstavních modelů 82-020-H Platný 3
Výrobce/výrobkyně digitálních 3D loutek pro animovaná audiovizuální díla 82-035-N Platný 5
Výrobce/výrobkyně dřevěných loutek 82-024-H Platný 3
Výstavář/výstavářka 82-039-N Platný 5
Výtvarník/výtvarnice animovaného audiovizuálního díla 82-046-M Platný 4
Výtvarník/výtvarnice herních konceptů 82-062-M Platný 4
Zasazovač/zasazovačka drahých kamenů 82-014-H Platný 3
Zlatník a klenotník / zlatnice a klenotnice 82-013-H Platný 3