Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 44 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
3D charakterový animátor 82-022-N Platný 5
Animátor charakterové kreslené animace 82-023-N Platný 5
Brusič drahých kamenů 82-009-M Platný 4
Garderobiér 82-029-E Platný 3
Kastelán malého památkového objektu 82-036-T Platný 7
Kompozitor obrazu audiovizuálního díla 82-045-N Platný 5
Kovotlačitel 82-008-H Platný 3
Krejčí scénických kostýmů 82-019-H Platný 3
Muzejní edukátor 82-041-T Platný 7
Památkář průzkumník 82-037-T Platný 7
Počítačový 3D grafik 82-030-N Platný 5
Pozlacovač rámů 82-025-H Platný 3
Producent animovaného audiovizuálního díla 82-050-T Platný 7
Produkční animovaného audiovizuálního díla 82-031-R Platný 6
Produkční kulturních projektů 82-027-R Platný 6
Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-043-N Platný 5
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-026-N Platný 5
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-042-N Platný 5
Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-028-N Platný 5
Ruční krajkářka 82-033-H Platný 3
Ruční tkadlec 82-051-H Platný 3
Ruční vyšívačka 82-032-H Platný 3
Rytec drahých kamenů 82-010-M Platný 4
Správce památkového objektu 82-018-M Platný 4
Storyboardista 82-044-N Platný 5
Technik památkové obnovy 82-038-N Platný 5
Tkadlec tapisérií 82-052-H Platný 3
Umělecký kašér 82-015-H Platný 3
Umělecký kovář 82-003-H Platný 3
Umělecký kovolijec a cizelér 82-040-H Platný 3
Umělecký pasíř 82-007-H Platný 3
Umělecký pozlacovač 82-012-H Platný 3
Umělecký rytec 82-021-H Platný 3
Umělecký řezbář 82-002-H Platný 3
Umělecký štukatér 82-011-H Platný 3
Umělecký truhlář 82-001-H Platný 3
Umělecký zámečník 82-004-H Platný 3
Výrobce architektonických výstavních modelů 82-020-H Platný 3
Výrobce digitálních 3D loutek pro animovaná audiovizuální díla 82-035-N Platný 5
Výrobce dřevěných loutek 82-024-H Platný 3
Výstavář 82-039-N Platný 5
Výtvarník animovaného audiovizuálního díla 82-046-M Platný 4
Zasazovač drahých kamenů 82-014-H Platný 3
Zlatník a klenotník 82-013-H Platný 3