Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Dispečer železniční dopravy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení plnění grafikonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat grafikon vlakové dopravy Ústní ověření
b Vyhodnotit plnění grafikonu vlakové dopravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Koordinace činnosti železničních pracovníků podle směnového plánu a grafikonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip směnového plánu a grafikonu Ústní ověření
b Vysvětlit zásady práce železničních pracovníků podle grafikonu Ústní ověření
c Vysvětlit zásady práce železničních pracovníků při mimořádnostech Ústní ověření
d Předvést postupy řízení činnosti železničních pracovníků při mimořádnostech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení dokumentace provozu železniční stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumenty základní dopravní dokumentace a prokázat jejich znalost Ústní ověření
b Vést dopravní dokumentaci a objasnit prováděné technologické
postupy při řízení provozu v železniční stanici
Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapisovat do dopravní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování operativních záležitostí v železničním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat provozní údaje a vložit je do informačního systému Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postupy při mimořádnostech v železniční dopravě Ústní ověření
c Vést předepsanou dokumentaci k operativnímu řízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést předepsanou evidenci k operativnímu řízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu oběhu železničních souprav a vozidel Ústní ověření
b Prokázat znalost technických parametrů železničních souprav a obsluhovat technická zařízení železničních vozů (osvětlení, klimatizace apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat a vyhotovit náležitosti pro vlakové soupravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Koordinace posunu hnacími vozidly

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces koordinace posunu vozidel Ústní ověření
b Popsat posun hnacími vozidly Ústní ověření
c Vysvětlit zásady odstavení kolejových vozidel Ústní ověření
d Předvést proces řízení a koordinace posunu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=5350&kod_sm1=14).

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů v oblasti železniční dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především ke správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Ověřování kritérií, u kterých je předepsáno praktické předvedení, může být prováděno pomocí simulace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.