Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autotronik
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční a elektrické, pneumatické a hydraulické nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během oprav nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci nákladních automobilů a autobusů se zaměřením na elektrická schémata, dílenské a svolávací akce, software řídících jednotek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně zachování jejich aktuálnosti, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo celků určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané na nákladních vozidlech a autobusech včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky a elektroniky Písemné ověření
b Předvést měření základních elektrických veličin za použití vhodných měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v měření strojních součástí, lícování a vymezování vůlí nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v systému uložení strojních součástí Písemné ověření
b Spočítat správnou vůli či přesah strojních součástí dle zadání včetně tolerancí Písemné ověření
c Orientovat se ve způsobech obrábění a tepelného zpracování strojních součástí s ohledem na dosažení požadovaných tolerancí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukčních systémech nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních prvcích a vazbách mezi nimi v rámci jednoduchých konstrukčních systémů Písemné ověření
b Orientovat se v systémech využívaných při konstrukci nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace ve fyzikálních základech konstrukce nákladních vozidel a autobusů se zaměřením na rozměry, zatížení náprav, jízdní odpory a stabilitu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat síly působící na vozidlo, zatížení jednotlivých náprav a tažného zařízení Písemné ověření
b Charakterizovat jízdní odpory působící na vozidlo Písemné ověření
c Definovat rozložení sil působících na nákladní vozidlo v jednotlivých jízdních režimech, jako je přímá jízda, brzdění nebo akcelerace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v provozně ekonomických parametrech nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v provozně ekonomických parametrech nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
b Orientovat se v ekologických požadavcích na nákladní vozidla a autobusy Písemné ověření
c Orientovat se v systémech dálkového přenosu dat pro diagnostiku, interval a rozsah údržby Písemné ověření
d Orientovat se v systémech dálkového přenosu dat pro ekonomiku provozu a bezpečnost vozidel Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Demontáž, montáž a dignostika jednotlivých skupin kinematického řetězce nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž a montáž zadaného prvku kinematického řetězce včetně kontroly správné montáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozměrovou kontrolu zadaných dílů demontované skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v uspořádání hlavního napájecího elektrického obvodu nákladních vozidel a autobusů, jeho zapojení a propojení s alternátorem, akumulátorem a spouštěčem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat schéma hlavního napájecího obvodu a identifikovat jednotlivé druhy napájení Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku jednotlivých částí napájecího obvodu včetně odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu akumulátoru stanoveným způsobem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika elektrické instalace nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku elektrické instalace vozidla, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku vnějšího osvětlení vozidla včetně systémů regulace sklonu světlometů, odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku funkce blokace startování vozidla, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika pohonných jednotek nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému vstřikování paliva, odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést na hnací jednotce úkony servisní prohlídky vozidla stanovené podle proběhu vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést test, případně kalibraci turbodmychadla s proměnlivou geometrií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika automatizovaných systémů ovládání převodovek nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému automatizovaného řazení rychlostních stupňů v převodovce a pomocných převodovkách Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu snímačů polohy ovládacího mechanizmu automatizovaného řazení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu ovládacího mechanizmu spojky u vozidel s automatizovaným řazením Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést identifikaci náhradních režimů systému automatizovaného řazení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika systémů pro snižování emisí nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku kapaliny (aditivum syntetické močoviny) s obchodním názvem AdBlue Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku recirkulace spalin - EGR ventilu na určeném typu motoru Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku systému vstřikování močoviny Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést výměnu filtru pevných částic stanoveným způsobem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika systému dodávky stlačeného vzduchu nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému pro přípravu stlačeného vzduchu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a výměnu prvku pro vysoušení vzduchu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Diagnostika brzdových systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění mechanické závady kolové brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závad pneumaticky ovládaného pneumatického systému provozní brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku a odstranění závad elektronicky ovládaného pneumatického systému provozní brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést diagnostiku a odstranění závad hydraulicky a hydropneumaticky ovládaného systému provozní brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést diagnostiku a odstranění závad pneumatického systému parkovací a nouzové brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést diagnostiku a odstranění závad systému zastávkové brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika systémů pneumatického pérování nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad pneumatického systému pérování včetně specifické funkce „pokleknutí" Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kalibraci a nastavení jízdní výšky vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku a odstranění závad ovládání pomocné nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika systémů řízení více náprav nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad systému řízení více náprav nákladních vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závad systému řízení více náprav autobusů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu a nastavení geometrie nákladního vozidla s více řízenými nápravami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad zpomalovacího systému nákladních vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu olejové náplně v hydraulickém zpomalovacím systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Diagnostika nákladních vozidel a autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku palivového systému na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výměnu filtru pro stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku systému zapalování u vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika systémů komunikace podvozků a nástaveb nákladních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad sdruženého přístroje na palubní desce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závad ovládacích prvků vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku systému komunikace mezi nástavbou a podvozkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika specifických systémů autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a seřízení dveří autobusu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a seřízení ovládání krytů zavazadlových prostorů dálkového autobusu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku systému klimatizace, větrání a vytápění autobusu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30380&kod_sm1=37).

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C+E“ nebo „D+E“ a vyučen v oboru mechanik opravář motorových vozidel nebo automechanik nebo autoelektrikář.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle technické dokumentace výrobce

-plnění časových norem oprav dle technické dokumentace výrobce

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Navazující kroky technologických postupů diagnostiky a oprav z různých kompetencí budou ověřovány v rámci jedné opravy, autorizovaná osoba určí typ nákladního vozidla nebo autobusu.

 

Diagnostika brzdových systémů nákladních vozidel a autobusů

a až f - autorizovaná osoba nasimuluje závadu formou výměny dílu za vadný nebo přerušením vedení nebo uvolněním spoje atd.

Diagnostika systémů pneumatického pérování nákladních vozidel a autobusů

a, c - autorizovaná osoba nasimuluje závadu formou výměny dílu za vadný nebo přerušením vedení nebo uvolněním spoje atd.

Diagnostika systémů řízení více náprav nákladních vozidel a autobusů

a, b - autorizovaná osoba nasimuluje závadu formou výměny dílu za vadný nebo přerušením vedení nebo uvolněním spoje atd.

Diagnostika zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů.

a - autorizovaná osoba nasimuluje závadu formou výměny dílu za vadný nebo přerušením vedení nebo uvolněním spoje atd.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav nákladních vozidel a autobusů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  2. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav nákladních vozidel a autobusů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  3. Vysokoškolské vzdělání zaměřené na konstrukci motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav nákladních vozidel a autobusů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Dílenské prostory, které splňují podmínky kladené výrobcem na servis, údržbu a opravy nákladních vozidel a autobusů a odpovídají platným bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Ochranné pracovní pomůcky

Elektronická příručka pro opravy

Elektronický katalog náhradních dílů

Přístup do systému aktualizace technické dokumentace

Základní ruční, elektrické a pneumatické dílenské nářadí

Minimálně jedno zkušební nákladní vozidlo a zkušební autobus s těmito systémy: regulace sklonu světlometů, blokace startování, turbodmychadlo s proměnlivou geometrií, systém automatizovaného řazení rychlostních stupňů, systém vstřikování močoviny, EGR, filtr pevných částic, systém dodávky stlačeného vzduchu, pohonem na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas), pneumatický elektronicky ovládaný systém brzd, systém zastávkové brzdy, pneumatický systém pérování včetně specifické funkce „pokleknutí", systém řízení více náprav

Diagnostické zařízení pro kontrolu systémů vozidel

Multimetr, osciloskop

Diagnostické zařízení palivového systému na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas)

Zařízení pro sériovou diagnostiku

Diagnostické zařízení brzdových systémů

Zařízení pro paralelní diagnostiku

Zařízení pro měření geometrie nákladních vozidel a autobusů

Zařízení pro diagnostiku klimatizace autobusů

Speciální dílenské nářadí včetně měřidel doporučených výrobci vozidel

Válcová zkušebna brzd

Zařízení pro měření emisí

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užíváníumožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 14 až 18 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SCANIA CZ

SAČR

ISŠ a Brno

AGROTEC