Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik motorových lokomotiv
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení a jejich součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech technických norem, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění demontáže, opravy a montáže potrubních systémů motorových lokomotiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výběr nástrojů, pomůcek a potřebných náhradních dílů pro provedení demontáže, opravy a montáže potrubních systémů motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit odpovídající postup práce pro provedení demontáže, opravy a montáže potrubních systémů motorových lokomotiv Ústní ověření
c Posoudit údaje pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu potrubních systémů motorových lokomotiv Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu potrubního systému motorové lokomotivy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu potrubního systému motorové lokomotivy Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit a kontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu prvků potrubního systému motorové lokomotivy měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit a kontrolovat jakost povrchu potrubního systému motorové lokomotivy komparačními měřidly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování opotřebení či závad potrubního systému motorové lokomotivy, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat opotřebení či závady potrubního systému motorové lokomotivy, určit příčinu závady Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit způsob opravy či renovace potrubního systému motorové lokomotivy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavení a kontrola potrubního systému motorové lokomotivy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit součásti potrubního systému motorové lokomotivy (např. hydraulického nebo pneumatického nebo vzduchového) podle technické dokumentace v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu těsnosti zvolené části potrubního systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout dle technické dokumentace provedení funkční zkoušky potrubního systému motorové lokomotivy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž, oprava a montáž palivového okruhu motorové lokomotivy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž, opravu a montáž části palivového okruhu motorové lokomotivy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zkoušku těsnosti opravené části palivového okruhu motorové lokomotivy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést záznam technických dat o průběhu a výsledcích práce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Palivový okruh zahrnuje tyto části:

  • nádrž se stavoznakem
  • plnící a připojovací hrdla
  • sací potrubí
  • ruční čerpadlo
  • sací čerpadlo
  • palivový filtr
  • zpětné potrubí

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CZ LOKO, a.s.

VOŠ a SŠT Česká Třebová

Škoda Transportation, a.s.