Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik motorových lokomotiv
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech technických norem, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav vznětových motorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výběr nástrojů, pomůcek a potřebných náhradních dílů pro provedení montáže, demontáže a opravy vznětového motoru hnacího nebo speciálního kolejového vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit odpovídající postup práce pro provedení montáže, demontáže a opravy vznětového motoru hnacího nebo speciálního kolejového vozidla Písemné a ústní ověření
c Posoudit údaje pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu vznětového motoru hnacího nebo speciálního kolejového vozidla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu vznětového motoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu součástí vznětového motoru hnacího nebo speciálního kolejového vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit a kontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí vznětového motoru hnacího nebo speciálního kolejového vozidla měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit a kontrolovat jakost povrchu vznětového motoru a jeho součástí komparačními měřidly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování závad, opotřebení součástí vznětových motorů, rozhodování o způsobu jejich opravy, renovace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat závady, opotřebení součástí vznětového motoru hnacího nebo speciálního kolejového vozidla, určit příčinu závad a opotřebení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit způsob opravy, renovace součástí vznětového motoru hnacího nebo speciálního kolejového vozidla Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavení a kontrola vznětového motoru hnacího nebo speciálního kolejového vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit součástky vznětového motoru v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí vznětového motoru, měřit rovinnosti a rovnoběžnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit pomocí servisní knížky vhodný způsob funkční zkoušky vznětového motoru a určení technologických podmínek této zkoušky Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení demontáže, opravy a montáže části vznětového motoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést běžnou kontrolu dílů části vznětového motoru hnacího nebo speciálního kolejového vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést demontáž, opravu a montáž části vznětového motoru hnacího nebo speciálního kolejového vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést záznam technických dat o průběhu a výsledcích práce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Demontáž motoru zahrnuje:

 • odpojení vzduchového sacího potrubí
 • odpojení naftového potrubí
 • odpojení výfukového potrubí
 • odpojení chladícího potrubí
 • demontáž soustrojí (alternátor, spojka, motor)
 • vypuštění náplní

Demontáž vlastního motoru na díly zahrnuje:

 • skříň motoru
 • olejový chladič
 • vložky,
 • hlavy válců
 • ventily
 • písty
 • ojnice
 • kliková hřídel
 • vačková hřídel

 

 

Vyžaduje-li provedení zkoušky odborné způsobilosti ke zvedání břemen pomocí zdvihacích zařízení, je zkoušející povinen zajistit dohled osoby s příslušnou odbornou způsobilostí - jeřábníka a vazače.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CZ LOKO, a.s.

VOŠ a SŠT Česká Třebová

Škoda Transportation, a.s.