Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce čalounických jader (33-99-H/22) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce matracových jader 33-015-H 3
Pracovník vypěňování tvarovek z polyuretanových pěn 33-053-H 3